Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   
Publisert 08.08.2018
KAILAGERET.jpg

Bygget vert vurdert gitt bort til eventuelle interessentar som kan tenke seg  å overta bygget mot rivekostnaden.

Tilbod må vere innkomme til Stordal kommune innan onsdag 20.08.2018 kl.10.00

Klikk "les mer"

Publisert 26.07.2018
dinutvei.no - logo

Vald i nære relasjonar, overgrep og valdtekt kan råke menneske uansett alder og kjønn. Ikkje alle veit kva slags hjelp dei kan få eller kvar hjelpa finnast. Mange ønskjer også meir kunnskap om vald og overgrep.

Publisert 19.07.2018
Snøproduksjonsanlegg ved Stordal Alpinsenter

Skal ein søkje om å få tildelt spelemidlar i 2019, er det viktig å merke seg at det er eit krav at tiltaket er med i kommunen sin delplan for idrett og fysisk aktivitet. Fristen for å kome med innspel til planen, er sett til 1. oktober 2018. I denne reportasjen finn ein meir om både dette og om spelemiddelordninga generelt. Vi registerer også med stor glede at Stordal Alpinsenter no har motteke tilsegn på kr 1 million til snøproduksjonsanlegga der.

Publisert 09.07.2018
Logo biblioteket
Veke 32: Biblioteket er ope måndag 6. august og onsdag 8. august frå kl. 17.00 -19.30.
Veke 33: Biblioteket er ope måndag 13. august og Onsdag 15. august frå kl. 17.00 -19.30.
 
Frå mandag 20 august har Stordal bibliotek vanleg opningstid, men i tida frå 4. - 6. september er biblioteket stengt på dagtid. 
Publisert 09.07.2018
HoldNorgeRent sekker.jpg

Sol, sommar og reine strender!

Det er lite som slår den gode kjensla av å bidra til ei god sak, og i sommar kan alle vere med å gjere ein viktig forskjell for strendene våre!

Publisert 29.06.2018
Logo NAV Storfjorden

NAV Storfjorden har endra opningstider i veke 27 - 33 i sommar.


NAV Norddal: stengt i veke 28, 29, 30 og 31

NAV Ørskog: opent veke 27, 29, 30 og 33: måndag og onsdag kl. 10.00 - 14.00 
                       stengt i veke 28, 31, 32 og onsdag 15.08 i veke 33

NAV Skodje: opent veke 27, 28, 31, 32 og 33: måndag, onsdag og fredag kl. 10.00 - 14.00
                       stengt i veke 29 og 30

Ein kan og henvende seg til NAV kontaktsenter telefon 55 55 33 33.

Publisert 28.06.2018
Logo Skatteetaten

Dette betyr at publikum må førehandsbestille tid hos Skatteetaten for å få personleg veiledning i skranke. Time kan bestillast på skatteetaten.no, via telefon (800 80 000) eller ved å henvende seg personleg på skattekontoret.

Klikk "les mer"

Publisert 26.06.2018
Ytste Skotet - vårstemning 2018

Vi nærmar oss no fellesferien med stormsteg og det er på tide å presentere ei ny oversikt over komande arrangement. Juli er normalt ein relativt roleg periode på arrangementsfronten. Dette er eigentleg naturleg det, for litt ferie må ivrige og dyktige arrangørar innan kulturlivet også kunne unne seg. Ikkje minst når ein ser på alt det som skjer resten av året, er dette vel fortent.

Publisert 21.06.2018

Eigar på gnr 121 bnr 1 i Stordal kommune reiser namnesak på skrivemåten av gardsnamnet. Det er 2 godkjende skrivemåtar i offentleg bruk: matrikkelen har Ødegård medan Sentralt stadnamnregister (SSR) har skrivemåten Øygarden som prioritert skrivemåte.

 

Publisert 05.06.2018
sommarles.png

Frå 1. juni til 31. august kan alle som går i 1-7 klasse delta på Sommarles 2018. 

Alle elevar i 1. til 7. klasse kan delta, inkludert dei som skal begynne i 1. klasse til hausten og dei som går ut 7. klasse ved kampanjestart.
 

   

Søk

Kontakt oss

Stordal kommune
Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Fotograf: Svein A Myhre
Dyrdalstinden sett frå Gregorshornet.
Svein A Myhre
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS