Fakta om Stordal

 
  I Stordal kommune er talet på innbyggjarar 1028.
  -

Dagens fakta

Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   
Fotograf: John Kristian Hjelle
Spelemidlar utgjer også ein vesentleg del i høve finansieringa av Nye Kirkebø stadion fotograf John Kristian Hjelle
Fotograf: Bygdebladet
Alpinanlegget ved Arena Overøye har fått tildelt spelemidlar dei siste åra. fotograf Bygdebladet
Frå skytebana
Spelemidlane var også viktige i samband med realiseringa av Stordalshallen for 11 år sidan.

Fristen for å kome med innspel til delplan for idrett og fysisk aktivitet, er onsdag 1. oktober.

Delplan for idrett og fysisk aktivitet, vert rullert kvart år. Fristen for å kome med innspel til planen er onsdag 1. oktober.
Planen sin handlingsdel blir årleg rullert, noko som kan medføre at nye anlegg/prosjekt kjem med og samstundes kan prioriteringsrekkefølgja justerast. Aktuelle prosjekt skal meldast inn til kommunen. For at ein skal ha god tid på seg i høve til rulleringsarbeidet, er fristen for å kome med innspel altså sett til den 1. oktober. Ein minner igjen om at prosjekt, som ikkje er komen med i kommunen sin handlingsdel, heller ikkje vil vere berettiga spelemidlar.

Søknader om spelemidlar vert sendt via kommunen. Fylkeskommunen skal ha kommunene sine søknader, med prioritering, innan 15. januar. Frist for å levere inn søknad til Stordal kommune er difor sett til den 15. november.

Dette er dermed ei påminning til alle som ynskjer å søkje om spelemidlar i 2009. Innspela til delplanen må altså vere sendt inn til kommunen innan den 1. oktober 2008.

Nedanfor ser ein ei oversikt over status for spelemiddelsøknadane i 2007.

For meir om spelemiddelordninga og for å kome til planen sin anleggsdel, etter rulleringa i 2007, kan ein fylje lenkene nederst
   

Søk

Kontakt oss

Stordal kommune
Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Dyrkorn
Dyrkorn
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS