Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   

Deltaking i Frisklivsentral i Norddal kommune

Utsikt
Utsikt

Frisklivssentralen er eit lavterskel helsetilbod til dei som treng hjelp og motivasjon til å endre levevaner knytt til fysisk aktivitet, kosthald og tobakk.

Publisert av Randi Holmen Vestre. Sist endret 19.06.2015

Formannskapet vedtok i sak 015/15 å takke ja til tilbodet frå Norddal kommune og bevilga kr. 20.000 til formålet inneverande år. Innbyggarane i Stordal kommune får dermed tilbod om å gjere seg nytte av Frisklivssentralen i Norddal. Dette er ei viktig førebyggande helseteneste som tilbyr kunnskapsbasert og effektiv hjelp til å endre levevaner og mestre sjukdom og helseplager.

Frisklivsentralen er ein del av kommunehelsetenesta og autorisert fagpersonell har fagleg ansvar for tilbodet.

Meir informasjon om frisklivssentralar finn ein på Helsedirektoratet sine sider:
http://helsedirektoratet.no/folkehelse/frisklivssentraler/Sider/default.aspx

Hefte om frislivsentralen i Norddal

Kontaktinformasjon:
Telefon: 70 25 89 00
E-post: frisklivssentralen@norddal.kommune.no
Frisklivsrettleiar: Tine Fuglem - tlf. 97 15 92 68
eller folkehelsekoordinator - tlf. 70 25 88 36

   

Søk

Kontakt oss

Stordal kommune
Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Rosekyrkja
Rosekyrkja
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS