Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   

Heimetenestene

Heimetenester er eit samlebegrep for heimesjukepleie og heimehjelp. 

Det er utarbeidd servicedeklarasjon for heimetenesta (PDF, 61 kB) som gir utfyllande opplysningar om tenesta.

Sist endret 02.05.2013

Kva kostar heimetenester ?
- heimesjukepleie er gratis
- pris på heimehjelp er inntektsbasert 

Korleis søkje om tenester ?
Det skal søkjast på fastsett skjema. Du kan også få skjemaet ved å vende deg til Servicekontoret i Stordal kommune, enten ved personleg frammøte eller ved  å ta kontakt på telefon 70 27 91 00.

Du kan også ringe til      
Stordalstunet - tlf. 70279160             

  • omsorgsleiar - tlf. 70279164          
  • heimesjukepleien - tlf. 91365756     

Søknad om heimetenester vert handsama av inntaksnemnda i kommunen
Inntaksnemnda har følgjande samansetning:

  • kommunelege
  • omsorgsleiar
  • avd. ansvarleg sjukepleiar på Stordalstunet
  • avd. ansvarleg sjukepleiar for heimesjukepleien

Kvar kan ein klage ?
Klager på vedtak sendast skriftleg til Stordal kommune.

Overordna klageinstans om ein ikkje får medhald i si klage er Fylkesmannen og eller Fylkeslegen.

Administrasjonen for omsorgsavdelinga har følgjande telefontid:
Måndag til fredag kl 09.00-15.00 - telefon 70 27 91 64

Heimetenesta
Heimetenesta
AnsvarlegTelefonMail
Heimesjukepleien v/ leiar Britt-Eline Støversten 70 27 91 60E-mail
Omsorgsleiar Else Midtbust 70 27 91 64E-mail
   

Søk

Kontakt oss

Stordal kommune
Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Fotograf: Bjørnar Midtbust
Jøssvollbotnen
Bjørnar Midtbust
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS