Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   

Beredskap - Brann

Fotograf: Lars Andreassen
Brannmannskapet 2003 fotograf Lars Andreassen
Avdelinga har følgjande arbeidsområde:
 Innsatsstyrke ved brann- og kjemikalieuhell
 Innsatsstyrke ved akutte ulukker
 Yte innsats ved brann- og ulukker i sjøområde
 Restverdiredning www.rvr.no

Avdelinga er bemanna slik:
Brannsjef Einar Lied
Varabrannsjef Stig Busengdal

Det er pr.01.01.2006 tilsett 16 deltidsmannskap i tillegg til 2 befal.

Utstyr
Brannvernet disponerar m.a. utstyr som 1 brannbilar, 1 tankbil, 3 motorbrannsprøyter, redningsverktøy, røyk- og kjemikalievernutstyr, noko oljevernutstyr.

Avtalar

 Er saman med kommunane Ålesund, Giske, Sula, Skodje, Ørskog og Norddal med i eit interkommunalt samarbeid om brannvern. Samarbeidet går i hovedtrekk ut på førebyggjande brannvern ( med tilsyn ) og øving/opplæring av innsatsstyrken. Avtalen skal med det første reforhandlast.
 er med i Sunnmøre IUA (Interkommunalt Utvalg mot Akutt forureining. Det er totalt 17 kommunar med i dette interkommunale samarbeidet som skal sørgje for å dekke beredskap mot større og mindre tilfelle av akutt forureining.
 Er tilknytt Møre og Romsdal 110-sentral KF som er lokalisert ved Ålesund Brannstasjon. Dette er eit kommunalt føretak som tek imot alle naudmeldingar om brann for M&R. 110-sentralen vidarevarslar rett kommune, andre naud –meldesentralar og andre beredskapsressursar.
   

Søk

Kontakt oss

Stordal kommune
Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Fotograf: STB
Dyrdalsbrua i juni
STB
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS