Fakta om Stordal

 
  I Stordal kommune var det i 2008 1,84 legeårsverk pr. 1000 innbyggarar. For heile landet var det tilsvarande talet på 0,92.
    Dagens fakta

Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   

Kommunale tilskotsordningar

Når det gjeld kommunale tilskotsordningane omfattar dette, i all hovudsak, dei årlege tildelingane i form av kulturmidlar. Aktiviteten innan kulturlivet i kommunen er særs høg og det er mange gode føremål å fordele dei avgrensa midlane på. Også av den grunn er det viktig å vise til alle dei eksterne ordningane som fins. Nedanfor finn du meir informasjon og søknadsskjema, knytt til kulturmidlane i kommunen.

Under det siste rennet på Stavsengfjellet i 2005, vart det delt ut premiar til dei ivrigaste i Stordalscupen. | Fotograf: Hallgeir Hove
Stordal IL, med sine mange ulike anlegg og aktivitetar, er berre eitt av mange lag og organisasjonar som får tildelt kulturmidlar. fotograf Hallgeir Hove


 
   

Søk

Kontakt oss

Stordal kommune
Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Fotograf: Bjørnar Midtbust
Haustutsikt frå Mosætra
Bjørnar Midtbust
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS