Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   

Bålbrenning

bål - Klikk for stort bilde Brannsjefen melder om at det no er fare for skogbrann i området her.
Det er bålforbod i utmark mellom 15. april og 15. september, men grunna faren, vert det anmoda om at det allereie vert iverksett frå og med i dag. 

Publisert av Siv Krokfoss. Sist endret 11.04.2019

Skal du brenne bål? Då må du kjenne til reglane! 

Hugs at det ikkje er lov med open eld i skog og mark (utmark) mellom 15. april og 15. september. Men bålreglane opnar for stor bruk av skjønn, og det er faktisk slik at du fortsatt kan tenne opp bål i tilfeller der det openbart ikkje kan medføre brannfare. Det kan for eksempel vere etter mykje nedbør, på sand og steinar, eller i god avstand frå vegetasjon.

I periodar med til dømes mykje tørke kan kommunen innføre forbod.

Du er sjølv ansvarleg for å sikre slik at bålet til ein kvar tid er under kontroll, og at det vert sløkt forsvarleg før du forlet det.

Melding om brenning av bål

Du treng ikkje søkje om å få brenne bål, men du må melde frå til kommunen - send e-post  til brannsjefen i Stordal, Håvard Fiskaa. 

I tillegg ringer du Ålesund Brannvesen 70 11 99 99 rett i forkant av tenning og gir dei følgjande informasjon:

  • Namn på ansvarleg
  • Telefonnummer til ansvarleg
  • Adresse - så nøyaktig som mogleg, helst gateadresse eller gnr/bnr.

 

Det er kun tillatt å brenne reine tremasser. Anna som papp, plast, isopor, bildekk, impregnert materiale, møblar, organiske produkt, nedrevne hus og bygningsavfall er eksempel på masser som ikkje må brennast.

For riving av hus og anna som krev avfallsplan, sjå direktoratet for byggkvalitet og byggteknisk forskrift.

Dette er Norsk Friluftsliv og Hold Norge Rent sine grill- og bålvettreglar:

 

1. Unngå bruk av engangsgrill

Engangsgriller er et stort forsøplingsproblem og kan også gjøre skade på svaberg, gress og annen vegetasjon. Kjøp heller en bærbar flerbruksgrill og sett den på et trygt underlag som for eksempel sand. Du kan også oppsøke godkjente grill- eller bålplasser. Mange kommuner har satt opp offentlige griller som alle kan benytte seg av.
 

2. Unngå bruk av engangsprodukter

Ta med tallerkener, bestikk, kopper m.m. hjemmefra i stedet for å kjøpe engangsprodukter. Forsøk også å begrense bruken av tennvæske og opptenningsbriketter.
 

3. Respekter forbudet mot åpen ild i skog og mark

Fra 15. april til 15. september er det generelt forbud mot åpen ild i skog og utmark med unntak av godkjente bålplasser. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.
 

4. Unngå å gjøre skade på friske trær

Hvis du skal grille på bål, kan du bruke tørre kvister du finner i skogen, men unngå å gjøre skade på friske trær. Husk også at verneområder og nasjonalparker har egne bestemmelser knyttet til sanking av ved, bruk av etablerte bålplasser, forbud mot åpen ild m.m.
 

5. La grillen bli helt avkjølt etter bruk

Vær helt sikker på at grillen er kald før den pakkes ned. Ha med en stor flaske vann til slukking av grillen. Engangsgriller må være helt kalde før de kastes i en avfallsdunk eller tas med hjem.
 

6. Ta med alt avfall hjem

Ta alltid med alt avfall og alle matrester hjem. Dette kan skade både dyr og miljø – og forsøpling er lite hyggelig for de som kommer etter. Plukk gjerne også opp annet avfall som er kommet på avveie. Bruk Hold Norge Rents sporløspose eller ta med noe annet å ha avfallet i.

Kilde: www.norskfriluftsliv.no

 

   

Søk

Kontakt oss

Stordal kommune
Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Utsikt frå Gregoshornet | Fotograf: Tora Åmodt Moe
Utsikt frå Gregoshornet
Tora Åmodt Moe
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS