Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   

Barnas kommune

Stordal kommune er Barnas kommune! Når vi valde å utnemne oss sjølve til dette, var det både fordi vi meiner at vi har rike tilbod til barn og unge her i kommunen, men også fordi vi ynskjer at Barnas kommune skal verte ei stadig betre kommune å vekse opp i.

Publisert av Hallgeir Hove. Sist endret 01.09.2015
.
.

I Barnas kommune er det mange gode krefter som dreg i lag for å gje born og unge gode oppvekstvilkår . Lag og organisasjonar gjer ein uvurderleg innsats, og spelar ei vesentleg rolle i det at Stordal kommune profilerar seg som Barnas kommune. Eit stort korps av frivillige skaper eit mangfald av aktivitetar. Det gode samarbeidet mellom kommunen og lag/organisasjonar er og viktig for mangfaldet.

Med prosjektet Barnas kommune skal Stordal og Dyrkorn bli ein endå betre plass å bu for dei som allereie bur her. Vi vil også synleggjere alt det positive som er retta mot born og unge. I Barnas kommune er det plass til fleire, og vi ynskjer at fleire skal velje å busette seg her.

Prosjektet Barnas kommune vart starta opp i 2009. Den fyrste tida vart prosjektet drive av eit reklamebyrå og ei vald styringsgruppe. Hausten 2010 vart prosjektet "henta heim" for i større grad å verte ein del av den daglege drifta. Frå 1. september same året, gjekk Bjørg Moltu inn som prosjektleiar. Prosjektleiar samarbeider nært med dei andre i kulturteamet, samt ei eiga styringsgruppe. Denne gruppa er samansett av politikarar, representantar frå kommuneadministrasjonen og ungdomsrådet. Maria Holand Tøsse har i tillegg hatt fleire oppdrag dei siste åra og sommaren 2011, fungerte ho i stillinga som prosjektleiar. 

På Barnas kommune sin heimeside er det nyttig informasjon for både små og store. Link til desse sidene finn du i menyen til høgre.

Du finn også Barnas kommune på facebook. Der kan du også fylje med på mykje av det som røyrer seg for dei yngste.

I Barnas kommune sitt eige magasin kan du lese om mykje av alt det flotte som skjer her i Stordal. Link til alle utgåver av magasinet finn du nedanfor. Sjå elles eigen flott reportasje på NRK Møre og Romsdal her.

nr.   1/2009

nr.   2/2009 (PDF, 4 MB)

nr.   3/2009 (PDF, 6 MB)

nr.   1/2010

nr.   2/2010 (PDF, 4 MB)

nr.   1/2011 (PDF, 4 MB)

nr.   1/2012 (PDF, 5 MB)

 
   

Søk

Kontakt oss

Stordal kommune
Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Fotograf: Bjørnar Midtbust
Andersselet på Kvitlane
Bjørnar Midtbust
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS