Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   

Beredskap - kriseleiinga /omsorgberedskapsgruppe

Beredskap - Klikk for stort bilde

Stordal kommune har eigen plan for leiing av kommunen ved ei uønska hending eller ved ei større krise. (Plan for kommunal kriseleiing).

 

 

Stordal kommune har og oppretta eigen tverrfagleg omsorgsberedskapsgruppe.

For kontakt ring 110, medlemmane vil bli kontakta derifrå.

Publisert av Randi Holmen Vestre. Sist endret 14.08.2017

Målet med beredsskaparbeidet er å arbeide for å sikre kommunen så godt som mogleg mot ulykker / hindra at ulykker skjer. Vidare skal beredskapssystemet vere så godt at konsekvensane av ei ev. ulykke/uønska hending, vert minst mogleg. Den kommunale kriseleiinga har til oppgåve å lede arbeidet ved ei krise, både gjennom organisering av ulike tiltak og ved å gje nødvendig informasjon til innbyggjarane.

Fjellskredberedskap

Fjellskred er sjeldne, men har ført til nokre av dei verste naturkatastrofane i Noreg, seinast i Loen i 1905 og 1936 og i Tafjorden i 1934.

I Møre og Romsdal er tre fjellparti under døgnkontinuerleg overvaking:
Hegguraksla i Norddal kommune
Åkneset i Stranda kommune
Mannen i Rauma kommune

Beredskapsplanar er laga for alle dei overvaka fjellpartia. Dei sikrar evakuering før eit fjellskred råkar. Politiet, Fylkesmannen og kommunane samarbeider om beredskapsplanverket for fjellskred i Møre og Romsdal. I tillegg er andre involverte aktørar involvert i planarbeidet. Revidert planverk skal testast under Øving Åkneset 2016 - ei større samhandlingsøving med fjellskred og flodbølgjescenario.

På fylkesmannen sine sider er det samla mykje informasjon knytt til fjellskredberedskapen i fylket:
Overvåkinga
Rapportar
Kart over fare- og evakueringssonene (vel fana fjellskred)
Faktaark frå NVE om store fjellskred 
Faktaark frå NVE om store fjellskred på engelsk
Kraft og skredsenteret i Tafjord

Ei rekkje aktørar har ei rolle innan fjellskredberedskap i Norge. NVE har laga ei opplisting av desse. Kommunane har eit grunnleggande ansvar for å ivareta befolkninga sin tryggleik, og utgjer det lokale fundamentet i den nasjonale beredskapen.

 

Stordal kommune har og oppretta eigen tverrfagleg omsorgberedskapgruppe.

For kontakt ring 110, medlemmane blir kontakta derifrå.

Kriseleiinga i Stordal kommune - Varslingsliste
Kriseleiinga i Stordal kommune - Varslingsliste
NamnTlfMailadr
Ordførar Eva Hove - leiar970 15 014E-mail
Varaordførar Kjersti Ruset Hjelle - nestleiar938 75 123E-mail
Rådmann Anne Berit Løset 992 54 459E-mail
Senioringeniør Stig Busengdal911 14 243E-mail
Brannsjef / koordinator beredskap vakant
Leiar personal og dagleg tenesteyting 70 27 91 05
Lensmann70 27 39 53 - 112E-mail
Kommuneoverlege 70 27 91 50 E-mail
Teknisk vakt468 88 598
   

Søk

Kontakt oss

Stordal kommune
Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Fotograf: Bjørnar Midtbust
Vidhammer
Bjørnar Midtbust
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS