Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   

Brukarutval for NAV Storfjorden

Brukarutval NAV Stordfjorden
Brukarutval NAV Stordfjorden

Det er oppnemnt eit brukarutval i NAV Storfjorden (PDF, 210 kB)

Brukarutvalet er eit fast kontakpunkt for gjensidig informasjon og dialog i saker som vedkjem tenestetilbod og sørvis i NAV Storfjorden.

Publisert av Randi Holmen Vestre. Sist endret 12.02.2013
Logo NAV Storfjorden
Logo NAV Storfjorden
  • Kjell Søvik, Ørskog, leiar, tlf 905 80 054
  • Kjell Lidvar Strømmen, Skodje, tlf 976 63 787
  • Trygve Kvisterød, Stordal, tlf 900 15 409
  • Ivar Normann Heggen, Norddal,  tlf 976 69 976

Ta kontakt med brukarutvalet dersom du har innspel eller saker du meiner er aktuelt å ta opp i brukarutvalet. Vi gjer merksam på at brukerutvalet ikkje behandlar einskildsaker knytt til ein person.

Døme på saker som kan meldast inn til brukarutvalet er organisering, tilgjenge, utforming av lokaler med meir.

Neste møte i brukarutvalet er 28. februar.

   

Søk

Kontakt oss

Stordal kommune
Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Fotograf: Tora Åmodt Moe
Gapahuk Mosætra okt 2013
Tora Åmodt Moe
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS