Fakta om Stordal

 
  Stordal skule har skuleåret 2009/2010 149 elevar fordelt på 10 klasser
  -

Dagens fakta

Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   

Det digitale radioskiftet er i gang

Slukkeplan.jpg - Klikk for stort bilde

 

For deg som bur i Trøndelag eller Møre og Romsdal har allereie NRKs radiokanalar blitt heildigitale, men 21. april blir også dei kommersielle riksdekkjande kanalane og einskilde lokalradioar også digitale.

Når det digitale radioskiftet er ferdigstilt, vil du kunne lytte til riksdekkjande kanalar via DAB-nettet, nettradio og appar på mobil eller tv. Mange lokalradioar vil framleis sende på FM også etter 2017. Med unnatak av Radio Norge og P4, som blir sende på DAB (utan pluss), blir no alle riksdekkjande kanalar sende på DAB+.

 

Publisert av Ann karin Rudi. Sist endret 11.04.2017

Er du klar?

Dei fleste DAB+-radioar kan ta inn sendingar på DAB (utan pluss) og FM. Dersom du allereie har ein DAB+-radio, tilrår vi deg å oppdatere kanallista med jamne mellomrom for å fange opp tekniske oppdateringar og nye kanaltilbod. Dette kan du gjere ved først å trekkje ut antenna og gjennomføre kanalsøket «scan», «full scan», «rescan» eller liknande. Dersom du ikkje finn denne funksjonen, rår vi deg til å lese brukarrettleiinga og eventuelt kontakte forhandlar.

 

Dersom du skal skaffe deg digitalradioutstyr til heimen, hytta eller bilen, er det greitt å vere førebudd på at etterspørselen av apparat og monteringstenester kan auke rundt sløkkjedatoane.

Det er lurt å hugse på er at ei god antenne og riktig montering av denne, kan vere avgjerande for at du får ei god lyttaroppleving. Det finst mange ulike løysingar på marknaden, så ta kontakt med forhandlarar og monteringsverkstader når du skal velje. Hugs at gamle radioar som du ikkje ønskjer å behalde, kan leverast til gjenvinning hos alle radio-forhandlarar og på returstasjonar.

 

Treng du meir informasjon?

På nettsida www.medietilsynet.no/digitalradio  har vi mykje informasjon om det digitale radioskiftet. Du kan også sende spørsmål til digitalradio@medietilsynet.no

 

   

Søk

Kontakt oss

Stordal kommune
Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Stordal
Stordal
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS