Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   

Utgreiing av helse- og sosialetenestene

Kommunevåpenstordalnorddal - Klikk for stort bilde Fellesnemnda har bedt om eksterne analysar og råd som kan vere til hjelp når vi skal planlegge  framtidige helse- og omsorgstenester i Fjord kommune. Vurderingane skulle  mellom anna bygge på  kjende lovkrav og ta omsyn til forventa befolkningsutvikling, og vurdere forhold knytt til rekruttering av fagpersonell, bygningsmasse m.m.

Klikk "les mer"

Publisert av Siv Krokfoss. Sist endret 21.11.2018

Ressurssenteret for omstilling i kommunane (RO) har no levert ein førebels rapport som er tilgjengeleg  her for den som ynskjer å lese rapporten.

Fellesnemnda meiner at råda som kjem fram i rapporten ikkje utgjer nokon fasit, men bør takast med og vurderast vidare. Fellesnemnda ser på innspela og råda frå RO på lik linje med dei innspela vår interne arbeidsgruppe har kome med i sin rapport.

Fellesnemnda legg opp til at rapporten  frå RO og den interne arbeidsgruppa skal presenterast munnleg  på neste møte i fellesnemnda den 11.desember.

Les rapporten her

   

Søk

Kontakt oss

Stordal kommune
Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Fotograf: Liv Gunvor Hove Midtbust
Stordal sommarsentrum
Liv Gunvor Hove Midtbust
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS