Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   

Helsetenester

Helsetenestene skal sørgje for nødvendig helsehjelp til alle som bur eller oppheld seg i kommunen.

Helsetenesta omfattar offentleg organisert helseteneste som ikkje høyrer inn under stat eller fylkes­kommune og privat helseverksemd som vert driven etter avtale med kommunen.

Helsetenesta skal
- fremje folkehelse, trivsel og gode sosiale og miljø­messige forhold og søke å førebygge og behandle sjukdom, skade eller lyte.

-ha oversikt over helsetilstanden til innbyggjarane i kommunen, og spreie opplysning om og auke interessa for kva den enkelte sjølv og allmennheita kan gjøre for å fremme sin egen trivsel og folkehelse.

Helsetenesta vert driven av følgjande fagpersonar:
- Lege
- Fysioterapeut
- Helsesøster
- Jordmor
- Legesekretærar
- Psykisk helsearbeidar


   

Søk

Kontakt oss

Stordal kommune
Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Dei store bustadfelta zooma frå Storheimshornet 02.10.2010  | Fotograf: Bjørnar Midtbust
Hovslia og Vinjehjellane
Bjørnar Midtbust
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS