Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   

Psyk.helsearbeid - Krisesenter for Sunnmøre

Krisesenter for Sunnmøre

Dette er et interkommunalt tilbod for kvinner, barn og menn av alle nasjonalitetar som er, eller har vore, utsett for psykisk og fysisk vald. Ein kan vere utsatt for ulike former for vald frå tidlegare eller noverande partner, sambuar, ektefelle, barn og barnebarn eller andre. Tilbodet er gratis. Ein kan ta direkte kontakt med Krisesenter for Sunnmøre, og treng ikkje tilvising  eller timeavtale. Ein kan få støtte og råd på telefon gjennom både dagtilbod og døgntilbod. Her er eit trygt og mellombels butilbod (aleine eller saman med born).

Vi hjelper med kontakt til naudsynt støtteapparat og skal sikre oppfølging.

Tilbodet for kvinner og menn er lagt til to ulike tenestestader i Ålesund:

Krisesenter for Sunnmøre- avdeling kvinner  tlf. 70 16 33 33
Krisesenter for Sunnmøre- avdeling menn    tlf. 90 70 74 33

Meir informasjon om tilbodet på nettsida til krisesenteret

Direkte lenke: http://alesund.kommune.no/sub/krisesenter/  

Publisert av Norunn Viset Busengdal. Sist endret 10.01.2013


   

Søk

Kontakt oss

Stordal kommune
Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Stordal sentrum zooma frå Storheimshornet 02.10.2010 | Fotograf: Bjørnar Midtbust
Stordal sentrum 1
Bjørnar Midtbust
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS