Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   

Psyk.helsearbeid - Hjelpetelefonar- Nokon å snakke med

Her er ein oversikt over ulike hjelpetelefonar som arbeider innan psykisk helse:

 

Overgrep.no er laga i samarbeid med Vi tror deg-stiftelsen og Utsattmann. Den ar også ein oversikt over alle landets overgrepsmottak og alle overgreps/incestsentre, samt andre relevante hjelpetilbod.

Hjelpetelefonen Mental Helse 116 123. Alltid open. Du kan også ta kontakt på nettsidene: www.mentalhelse.no

 

Angstringen 22 22 35 30. Informasjonstelefon om angst og sjølvhjelp. Telefonen er open kvar dag mellom kl. 10.00-13.00. www.angstringen.no

 

Rustelefonen 08588. Telefonen er open måndag- søndag kl.11.00-19.00. www.rustelefonen.no

Spilleavhengige 800 800 40. Telefonen er open kvar dag kl.09.00-21.00. www.hjelpelinjen.no

Arbeidslivstelefon 815 44 544. Telefonen er open måndag, onsdag og fredag kl. 09.00-15.00 og tysdag og torsdag kl. 12.00-18.00. Telefonen er for arbeidstakarar, leiare, pårørande og andre. www.arbeidslivstelefonen.no

Bekymringstelefonen Voksne for barn 810 03 940. Ein telefonteneste for vaksne som har bekymring eller spørsmål om born og unge. www.vfb.no

Røde Kors- telefonen for barn og ungdom  som trenger noen å snakke med kan ringe 800 333 21. Open kvar dag mellom kl. 14.00 og 20.00. Born og unge kan også sende spørsmål til helsepersonell på www.klara-klok.no

Kirkens SOS 22 40 00 40. Kriseteneste tilbyr ein anonym og uforpliktande samtale på krisetelefon. Døgnopen. www.kirkens-sos.no

Vern for eldre. Kontakttelefonen 800 30 196 er for deg over 62 år. Open måndag - fredag klokka 09.00 - 15.00. www.vernforeldre.no

 

 

Veiledningssenteret for pårørande til rusmiddelavhengige
Tlf 22 99 34 90.
Open måndag-fredag kl.09.00-16.00. Torsdagar kl.09.00-19.00.

Vern for eldre (PDF, 634 kB) et tilbud til personar over 62 år som er utsett for vold og overgrep.
Nasjonal kontakttelefon for eldre - Tlf. 800 30 196


Innringar vèl sjølv om ho/han vil vere anonym. Alle kan ringe å fortelje sin historie, og om de ynskjer få veiledning eller hjelp til å komme vidare.

Ein kan også sende e-post med spørsmål til post@veiledningssenteret.no
Meir info kan då få ved å klikke her

Publisert av Norunn Viset Busengdal. Sist endret 20.12.2017
   

Søk

Kontakt oss

Stordal kommune
Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Fotograf: Liv Gunvor Hove Midtbust
Småbåthamna
Liv Gunvor Hove Midtbust
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS