Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   

Høyring av reguleringsplan for hyttefelt H60 ved Overøye og Kvitlane

Med heimel i pbl. § 12-10 har Stordal kommune vedtatt å leggje reguleringsplanforslag for H60 ut til offentleg ettersyn. Det er opent for innspel og merknader til planen. Planforslaget legg opp til bygging av opp til 67 nye fritidsbustadeiningar sør for stølen Kvitlane og skal ta stilling til m.a. skiløype med fleirplanskryss og skibru.

 

Publisert av Alexander Oudijk. Sist endret 31.05.2018
   

Søk

Kontakt oss

Stordal kommune
Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

I Jøssvollbotnen | Fotograf: Bjørnar Midtbust
Einebær
Bjørnar Midtbust
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS