Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   

Høyring - Forslag til nye gebyrforskrifter innan teknisk sektor for Fjord kommune

Kommunevåpenstordalnorddal - Klikk for stort bilde

Forslag til nye gebyrforskrifter for sjølvkostområda inna teknisk sektor for Fjord kommune er no utarbeidd. Desse blir lagt ut på høyring, før dei skal vedtakast av det nye kommunestyret for Fjord.

Høyringsfrist er sett til 31.10.2019.
Klikk på Les mer for å sjå hvilke forskrifter dette gjeld.

Publisert av Alexander Oudijk. Sist endret 02.09.2019

Dette gjeld:

  • forskrift om gebyr for plan, oppmåling, byggesak og eigarseksjonering
  •  Forskrift for vass- og avløpsgebyr
  •  Forskrift om gebyr for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensningsregelverket
  •  Forskrift om lovfesta feiing og tilsyn av fyringsanlegg og gebyr for feiing og tilsyn av fyringsanlegg

Høyringsfrist er sett til 31.10.2019

Høyringssvar kan sendast pr e-post til post@norddal.kommune.no og postmottak@stordal.kommune.no
eller i brev til Norddal kommune, Postboks 144, 6211 Valldal eller Stordal kommune, Kommunehuset, 6250 Stordal.

 

   

Søk

Kontakt oss

Stordal kommune
Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Fotograf: Bjørnar Midtbust
Sommarfuggel på løvetann
Bjørnar Midtbust
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS