Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   

Høyring - Reguleringsplan for hyttefelt på Lien, Dyrkorn Stordal kommune

Stordal kommune - kommunevåpen - Klikk for stort bilde

Stordal kommune har vedtatt å leggje reguleringsplanforslaget ut til offentleg ettersyn no når at tiltakshavar har svart ut deo punkta som vart påpeikt under 1. gongs handsaming. Planforslaget legg opp til eit utbyggingsområde for om lag 30 fritidsbustader på Lien. 

Frist for å levere merknad: 24. oktober 2019  

Klikk på Les mer for å sjå plandokumenta.

Publisert av Alexander Oudijk. Sist endret 12.09.2019

Plandokumenta er tilgjengelege på www.stordal.kommune.no og i servicekontoret.

Eventuelle merknader skal vere skriftlege og sendast til postmottak@stordal.kommune.no eller til Stordal kommune, Stordalsvegen 550, 6250 Stordal innan 24.10.19. Ved spørsmål send epost eller ring 70 27 91 00 og referer til reguleringsplan for Hyttefelt på Lien.  

   

Søk

Kontakt oss

Stordal kommune
Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Rosekyrkja
Rosekyrkja
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS