Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   

Stordal kommune med i God Helse - partnarskapet! / Folkehelsekoordinator

Stordal kommune kom med i God Helse - partnarskapet i 2005. Det er sidan den gongen kome på plass eigen Folkehelsekoordinator og eigen FYSAK- ansvarleg i kommunen. God Helse er navnet på Møre og Romsdal fylke sin satsing for å betre helsa til innbyggarane i fylket. Målet er at flest mogeleg lever eit godt liv og meistrar sin eigen livssituasjon.

 

Folkehelsekoordinatorar i Kristiansund - Klikk for stort bilde Satsinga skjer gjenom partnarskapsavtalar og samarbeid med kommunar, skolar, frivillege organisasjonar og offentlege etatar.
Gjennom eit positivt, langsiktig og heilskapeleg førebyggingsarbeid er målet å skape gode lokalsamfunn og god livskvalitet for menneska som er busett i fylket.
Arbeidet for ei betre folkehelse er koordinert med ei nasjonal satsing og vil i hovudsak skje på fem område:
* Auka fysisk aktivitet
* Betre psykisk helse
* Sunnare kosthald
* Redusert bruk av tobakk
* Ein ansvarleg rusmiddelkultur

I april 2015, starta Palma Flåen Øvrebust opp som ny folkehelsekoordinator.

Som ein del av denne satsinga, inngår også prosjektet FYSAK-Møre og Romsdal. Nedanfor kan du lese meir om alt dette.

Folkehelsekoordinator har kontortid på kommunehuset måndag, onsdag og torsdag.

Folkehelsekoordinator i Stordal kommune.
Folkehelsekoordinator i Stordal kommune.
TittelE-postTelefon
Palma Flåen Øvrebuste-mail99 60 46 00
FYSAK-ansvarleg i Stordal kommune.
FYSAK-ansvarleg i Stordal kommune.
FYSAK-ansvarlegE-post:Telefon
Hallgeir Hove (kulturkonsulent)E-mail90949358
   

Søk

Kontakt oss

Stordal kommune
Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Fotograf: Bjørnar Midtbust
Mot Storvasshytta
Bjørnar Midtbust
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS