Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   

Tilskot til inkludering av barn og unge

Tilskot inkludering barn og unge - Klikk for stort bilde

Offentlege instansar, private aktørar og frivillige organisasjonar kan no søke om tilskot til inkludering av barn og unge. Søknadsfrist er 13. desember.

Publisert av Bjørg Jacobsen. Sist endret 26.11.2019

Målet med tilskotsordninga er å motverke og/eller dempe konsekvensane av fattigdom mellom barn og ungdom. Tilskotsordninga skal vere eit verkemiddel slik at fleire barn og unge skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktivitetar, uavhengig av foreldra si inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikkje stillast krav om kunnskap, politisk ståstad eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbodet skal så langt det er råd ha låge eller ingen kostnader.

De kan søke støtte til tiltak som legg til rette for at barn og ungdom i familiar med låg inntekt kan:

•delta på kultur- og fritidsaktivitetar
•delta på ferieaktivitetar
•delta på alternative meistringsarenaer

Søknadsfrist: 13. desember 2019.

Meir informasjon finn du på BUFDIR si side.

Søknad gjennom søknadsportalen til BUFDIR

 

For meir informasjon eller spørsmål kan de ta kontakt med
Bjørg Jacobsen, telefon 90529164 eller Kristi Linge Stakkestad, telefon 45225738.

   

Søk

Kontakt oss

Stordal kommune
Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Fotograf: Bjørnar Midtbust
Naust i vårsol
Bjørnar Midtbust
Levert av ACOS AS