Fakta om Stordal

 
  Stordal kommune har vel 4 000 dekar dyrka jordbruksareal og ca. 37 000 dekar produktivt skogareal
    Dagens fakta

Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   

Ledig lærarstilling i Stordal kommune

Stordal kommune - kommunevåpen - Klikk for stort bilde

Med atterhald om endeleg godkjenning er det ledig inntil 100% fast stilling som lærar ved Stordal skule frå 1. august 2017.

Søknadsfrist 25. 04. 2017.

Publisert av Siv Krokfoss. Sist endret 06.04.2017

Stordal skule er ein 1-10 skule med ca. 130 elevar. Det kan verte fleire ledige stillingar fram til skulestart skuleåret 2017- 2018. Søkjar bør ha undervisningskompetanse i minst eit av desse faga: kroppsøving, spesialpedagogikk eller musikk. Undervisninga blir i 5.- 10. klasse.

Aktuelle søkjarar kan rekne med intervju. Tilsetjing etter avtaleverk og på vanlege kommunale vilkår. Dei som får tilbod om stilling, må kunne leggje fram politiattest av ny dato.
 

Nærare opplysningar v/rektor Marianne Nakken tlf. 70279171 / 93498446 eller undervisningsinspektør Evy Vatne Joranger 70279172 / 45617654.
 

Søknad m/CV kan gjerne sendast på e-post til: postmottak@stordal.kommune.no eller på vanleg post til Stordal kommune, kommunehuset. 6250 STORDAL.

                                        Rådmannen
 

   

Søk

Kontakt oss

Stordal kommune
Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Fotograf: Bjørnar Midtbust
Sentrumsstudie
Bjørnar Midtbust
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS