Fakta om Stordal

 
  Stordal kommune dekker eit område på 249 km2
  -

Dagens fakta

Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   
Publisert 16.10.2017
 Kommunevåpen

Stordal kommune er inne i ein omstillingsprosess og har ledig nyoppretta leiarstilling for autorisert sjukepleiar. Vernepleiar er og velkommen til å søkje. Eininga open omsorg vil i den nye strukturen
bestå av heimetenesta og butenesta. Søknadsfrist: 31 oktober

Publisert 11.10.2017
 Kommunevåpen

Stordal skule er ein 1-10 skule med ca. 130 elevar. Undervisninga ligg på fleire årssteg i grunnskulen i inntil 50% stilling fordelt på fire dagar. Alle fag kan vere aktuelle, herunder samfunnsfag på ungdomssteget.

Søknadsfrist 01.11. 2017.

Vi ynskjer å få tilsett ein person med formell kompetanse, samt gode evner til pedagogisk leiing og kollegialt samarbeid. Aktuelle søkjarar vert kalla inn til intervju. Tiltreding snarast.
 

Publisert 28.07.2017
 Kommunevåpen

Stillingar som tilkallingsvikarar er ledig. Det kan søkjast heile året. Tilsetting etter behov og avhengig av kvalifikasjonar og personlege eigenskapar hjå søkjar. Opplæring vil bli gitt.

   

Søk

Kontakt oss

Stordal kommune
Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Fotograf: Bjørnar Midtbust
Lam som leikar seg i Arnegarden 2
Bjørnar Midtbust
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS