Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   

Listeforslag til kommunestyrevalet 2019

Kommunevåpenstordalnorddal - Klikk for stort bilde I hht. Valglovens § 6-1 er fristen for å levere listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalget 31. mars kl. 12.00 i valgåret. Siden 31. mars 2019 faller på en søndag, er fristen forskjøvet til 1. april 2019 kl. 12.00.

Publisert av Siv Krokfoss. Sist endret 06.03.2019

Logo Valg - Klikk for stort bilde Listeforslaget skal leverast på papir og er levert når det er kome inn til kommunen. Det er forslagsstiller sitt ansvar å sjå til at listeforslaget kjem fram i tide. Dersom listeforslaget blir sendt pr. e-post innan 1. april 2019 kl 12.00, anses lista for levert innan fristen, men det er ein nødvendig føresetnad at lista med originale underskrifter og vedlegg blir sendt i posten/levert umiddelbart. 

Listeforslag skal leverast på servicetorget i Norddal kommune eller sendast til:

Valstyret i Fjord kommune
Postboks 114
6211 Valldal

På Fjord kommune si heimeside www.fjord.kommune.no  finn du meir informasjon om utfylling/krav til listeforslag, samt rette malar for listeforslag, skjema for underskrift av tillitsvalde og vedlegg i boksen "Val 2019.

   

Søk

Kontakt oss

Stordal kommune
Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Fotograf: Bjørnar Midtbust
Andersgarden
Bjørnar Midtbust
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS