Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   

Midlar til friluftslivstiltak

Turskiltprosjektet - Klikk for stort bildeTurskiltprosjektet

Kulturavdelinga ved M&R fylkeskommune har sendt oss denne påminninga, i høve tilskotsordning retta mot friluftslivstiltak gjennom Gjensidigestiftelsen. Merk at søknadsfristen er 15. september.  

Publisert av Hallgeir Hove. Sist endret 11.09.2018

Turskiltprosjektet - Klikk for stort bildeTurskiltprosjektet

 

Når vi no legg ut dette, vert i den målforma vi fekk det inn, utan at det får bli avgjerande.

 

Søknader om friluftstiltak, Gjensidigestiftelsen – frist 15. september 2018.

Dette ligger ute på hjemmesiden til Gjensidigestiftelsen:

http://www.gjensidigestiftelsen.no/gavevirksomheten#innsatsomr%C3%A5der

Støtter Gjensidigestiftelsen anlegg av nye turruter (turveier, turløyper, turstier mv)?

Ja. Gjensidigestiftelsen kan innvilge midler til dette formålet. Benytt søknadskjema for bygg og anlegg.

Kommunen / fylkeskommunen kan også innvilge spillemidler til denne type anlegg. Søknadsskjema finnes normalt på kommunenes hjemmeside.

Kan Gjensidigestiftelsen gi støtte til merking, skilting og info-tiltak knyttet til eksisterende turruter?

Ja. Gjensidigestiftelsen kan innvilge midler til dette formålet. Benytt søknadskjema for bygg og anlegg.

Kommunen / fylkeskommunen kan også innvilge spillemidler til dette formålet. Dette er en ny ordningen fra 2018 etter at Turskiltprosjektet gjennomførte siste tildeling i 2017.

Kan Gjensidigestiftelsen gi støtte til bygging av enkle overnattingshytter, gapahuker og padlehuker?

Ja. Gjensidigestiftelsen kan støtte slike tiltak både i lavlandet, ved kysten og i fjellet. Benytt søknadsskjema for bygg og anlegg.

Kommunen / fylkeskommunen kan også innvilge spillemidler til slike anlegg. Dette er en ny ordning fra 2018 – gjaldt tidligere kun i fjellet.

Støtter Gjensidigestiftelsen anlegg for egenorganisert aktivitet innen friluftsliv?

Ja. Gjensidigestiftelsen kan innvilge midler til slike formålet. Benytt søknadsskjema for bygg og anlegg.

Kommunen kan søke statlige spillemidler om anlegg for egenorganiserte aktiviteter – ny ordning fra 2017. Ta kontakt med kommunens kontor for idrett og friluftsliv.

 

Sjå gjerne også tidlegare reportasje om skilting og merking av turstiar, på heimesida vår.

Her finn du lenker til endå fleire tilskotsordningar.

Så minner vi også om fristen for å kome med innspel til kommunen sin delplan for idrett og fysisk aktivitet. Den er sett til 1. oktober. Om du ynskjer å søkje om spelemidlar, må tiltaket vere med i den planen.

   

Søk

Kontakt oss

Stordal kommune
Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Breidablikfesten 28. oktober 2017 - måleriet
Breidablikfesten 28. oktober 2017 - måleriet
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS