Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   

Biologisk mangfald


Stordal kommune gjennomførte i 2005 ei større kartlegging av det biologiske mangfaldet i kommunen.

Kartleggingsresultet gir ei god oversikt over naturtypar og einskilde organsimegrupper i kommunen, og vil såleis vere viktig i høve til framtidig arealbruk og arealplanlegging i kommunen.

Dokumentet er eit viktig grunnlag for ei praktis gjennomføring av ”Føre – Var” prinsippet i kommunen og som eit viktig bidrag til oppfølging av Rio-konvensjonen frå 1992 som forpliktar alle land til å kjenne til- og ivareta sitt biologiske mangfald.

Sjølve kartleggingsrapporten i sitt fulle omfang finn du på linken under.
   

Søk

Kontakt oss

Stordal kommune
Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Fotograf: Bjørnar Midtbust
Hovsstranda frå Småbåthamna
Bjørnar Midtbust
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS