Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   

Landbrukskontoret


Stordal kommune er ein del av Nordre Sunnmøre landbrukskontor som er interkommunalt samarbeid/kontor og består av fem kommunar. Stordal, Skodje, Sula, Ørskog og Ålesund.

Arbeidsoppgåvene er knytt til forvaltning av jordlova, konsesjonslova, tilskotsordningar innan jord- og skogbruk og viltforvaltning.


Politisk plassert: Stordal formannskap er det politisk overordna organet innan natur- og landbruk/vilt-området i kommunen.

Kontorstad:  Kontoret er lokalisert i 1.etasje i Ørskog Rådhus.

Tilsette ved landbrukskontoret
Tilsette ved landbrukskontoret
Telefon/faxNamnArbeidsområde 
70165900Sentralbord
70165912Landbrukssjef Helga FærøyStikkord: Lovbehandling (konsesjon, deling, omdisponering, forpakting, bu- og driveplikt), lokale forskrifter, Innovasjon Norge, vetrinærvaktordning, administrativt ansvar for landbrukskontoret. Plansaker og oppdatering av gardskart.E-mail
70165914Rådgjevar landbruk Sissel FlagestadStikkord: Tilskotsordningane produksjonstilskot, avsløysing ved sjukdom mv. og regionalt miljøtilskot. Jordlovsaker og erstatningsordningane.E-mail
70165915Skogbrukssjef/viltkontakt Kolbjørn Snekvik Stikkord: Skog, vegplanlegging, Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK), viltforvaltning, innlandsfiske. Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL). Tilskot til utsiktsrydding.E-mail
   

Søk

Kontakt oss

Stordal kommune
Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Fotograf: Bjørnar Midtbust
Mot Almås
Bjørnar Midtbust
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS