Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   

Tilskotsordningar


Naturforvaltning - Friluftsliv - Kulturminnevern - Forureining - Universell utforming

Tilskota innan nemnde område vert gitt over Miljøverndepartementet sine budsjett og omfattar naturforvaltning og kulturminnevern.

Både lag, organisasjonar, privatpersonar og andre samt kommunar kan søkje. I høve til ”eksterne” søkjarar som t.d. lag og organisasjonar er kommunen rådgjevar og ev samarbeidspartnar. 

Saksgang
Søknadane sendast først til kommunen, der kommunen gjer ei prioritering og vidaresender søknadane til fylkesmann, fylkeskommune eller riksantivar.
Det kan vere ulike søknadsfristar til dei ulike tilskotsordningane.

Søknad på fastsette skjema vert å sende Stordal kommune, kommunehuset, 6250 Stordal.


****

Vedkomande Produksjonstilskot i jordbruket og tilskot til avløysing, ferie og fritid gjeld anna ordning, der søknaden skal sendast direkte til Landbrukskontoret, 6249 Ørskog.
Veiledning og søknadsskjema nedanfor.
   

Søk

Kontakt oss

Stordal kommune
Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Bygdetun
Bygdetun
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS