Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   

Nasjonal tilskotsordning mot barnefattigdom

bilde barnefattigdom.jpg - Klikk for stort bilde

 

Offentlege instansar, private aktørar og frivillige organisasjonar kan søkje om tilskot. Søknadsfrist for tilskotsåret 2018 er 8. desember 2017

Publisert av Bjørg Jacobsen. Sist endret 24.11.2017

Nasjonal tilskotsordning mot banefattigdom er eit av fleire tiltak i regjeringa si strategi som skal bidra til å nå regjeringa sitt mål om at alle barn, uavhengig av forelda sin økonomi, skal ha høve til å delta jamleg i minst ein organisert fritidsaktivitet saman med andre. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) utlyser no ordninga.

Formålet med tilskotsordninga er å motverke og/eller dempe konsekvensane av fattigdom blant barn og unge. Tilskotsordninga skal vere eit virkemiddel for å betre muligheita for at fleire barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie og fritidsaktivitetar, uavhengig av foreldra sin økonomiske- og sosiale situasjon.

Søknadsfrist 8. desember 2017.

Eige skjema skal nyttast. Du finn søknadsskjema, regelverk, rettleiar og meir på Bufdir sine sider.

Kontaktperson i Stordal kommune er Bjørg Jacobsen, telefon 90529164 eller e-post: bjorg.jacobsen@stordal.kommune.no

   

Søk

Kontakt oss

Stordal kommune
Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Stordalshallen pensjonisttreff II.jpg
Stordalshallen pensjonisttreff II.jpg
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS