Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   
Publisert 02.09.2019
Kommunevåpenstordalnorddal

Forslag til nye gebyrforskrifter for sjølvkostområda inna teknisk sektor for Fjord kommune er no utarbeidd. Desse blir lagt ut på høyring, før dei skal vedtakast av det nye kommunestyret for Fjord.

Høyringsfrist er sett til 31.10.2019.
Klikk på Les mer for å sjå hvilke forskrifter dette gjeld.

Publisert 12.09.2019
Stordal kommune - kommunevåpen

Stordal kommune har vedtatt å leggje reguleringsplanforslaget ut til offentleg ettersyn no når at tiltakshavar har svart ut deo punkta som vart påpeikt under 1. gongs handsaming. Planforslaget legg opp til eit utbyggingsområde for om lag 30 fritidsbustader på Lien. 

Frist for å levere merknad: 24. oktober 2019  

Klikk på Les mer for å sjå plandokumenta.

   

Søk

Kontakt oss

Stordal kommune
Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Fotograf: Bjørnar Midtbust
Stordal i fugleperspektiv
Bjørnar Midtbust
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS