Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   

Offentleg kunngjering - minstearealet for hjortejakta i Stordal

Hjort på Storheim - Klikk for stort bilde Sjå offentleg kunngjering frå Nordre Sunnmøre Landbrukskontor om minsterarealet for hjortejakta i Stordal nedanfor ved å klikke på Les mer.

Frist for innspel / synspunkt: innan 31. mai 2018

Publisert av Alexander Oudijk. Sist endret 16.04.2018

Offentleg kunngjering

Gjelder minstearealet for hjorteviltjakta i Stordal.
Dagens minsteareal ligger på 600 dekar for hjort for hele kommunen. Minstearealet er omtala i Forskrift om forvaltning av hjortevilt FOR-2016-01-08-12, §§ 6 og 7 - heimla i viltlova.
Her står som følgjer: Kommunen kan ved tildeling av fellingsløyver fravike minstearealet for jakt på elg, hjort og rådyr med inntil 50%. Direktoratet presiserer at eit slikt fravik er et enkeltvedtak som skal gjelde i eit bestemt geografisk område og for ein bestemt tidsperiode, fortrinnsvis ett år.
Med bakgrunn i at 50% regelen (300 dekar) er mye brukt de siste åra, er det no sendt ut eit forslag på å reddusera minstearealet til 500 dekar for hele Stordal kommune.
Grunngjeving: Bestanden av hjort har auka betydeleg de siste 15 til 20 åra, noe avskytinga stadfestar. Men minstearealet ha vært uendra.
Med å sette ned minstearealet vil valda bli meire fleksible i å forvalte ein større bestand enn før.
Nytt minsteareal vil tidligst gjelda frå og med år 2019.

Synspunkter sendes skriftleg til Stordal kommune, eller til Nordre Sunnmøre Landbrukskontor, 6240 Ørskog innan 31.05.2018.

Med helsing

Kolbjørn Snekvik
Rådgjevar landbruk
Nordre Sunnmør Landbrukskontor
 

   

Søk

Kontakt oss

Stordal kommune
Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Fotograf: Ole-Andre Vidhammer
Mot Seljebotnen
Ole-Andre Vidhammer
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS