Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   

Om Stordal

Dyrkorn 1 - Klikk for stort bilde stordal flyfoto 002 - Klikk for stort bilde

 

Stordal kommune ligg ved Storfjorden på Sunnmøre og grensar til kommunane Rauma, Vestnes, Ørskog, Norddal, Stranda og Sykkylven. Kommunen sitt areal er på ca 249 km2 og pr 01.01.15 var det 1038 innbyggjarar i kommunen.Kommunesenteret ligg i Stordal, 6 mil frå næraste by - Ålesund. Bygda Dyrkorn er ein del av Stordal kommune.
Kommunen var i perioden 1965 -1977 ein del av storkommunen Ørskog.

Næringsliv:
Stordal kommune har vore rekna som ei av dei fremste møbelkommunane i landet. Lokalt næringsliv er i endring, noko som byr på utfordringar og mulegheiter.

Vekst i Stordal eit 4-årsprosjekt som starta opp i 2014.  Les meir 

Øvre Stordal - Eit sjumilssteg øst frå Ålesund og ganske langt opp på fjellet, ligg Øvre Stordal. Les meir

Jordbruket har tradisjonelt stått sterkt i Stordal. Dei naturgitte føresetnadane for jordbruksdrift har vore/er gode. Sjølv om rammevilkåra elles har vorte dårlegare, ser ein fortsatt fleire som satsar både innan tradisjonelt landbruk og ikkje minst innan dei ”nye” landbruksrelaterte næringane som turisme/reiseliv/gardsmatproduksjon m.v.

Kommunikasjon/samferdsel: Som liggjande som innfallsporten til ”The Golden Route” og Geirangerfjorden med verdsarvstatus, har Stordal stor turistgjennomstrøyming i turistsesongen (Rv 650). Gjennom ferdigstillinga av Stordalstunnelen og seinare Dyrkorntunnelen, har Stordal i dag eit trygt og godt vegsamband både innetter- og utetter fjorden. Ca 1 times køyreavstand til Ålesund og Ålesund lufthavn (Vigra).

Anlegg/Infrastruktur: Stordal kommune har ein godt utbygt infrastruktur på dei fleste område. På anleggsfronten er det spesielt å legge merke til dei mange tilrettelagde tilboda innan idrett- og friluftsliv, m.a. eigen fullskala idrettshall (m/skytebane, klatrevegg og eigen kulturdel), symjehall, alpinsenter, treningssenter, skihoppanlegg (m/5 bakkar), langrennsanlegg, stadionanlegg (m/3 kunstgrasbaner og løpebane m/tartandekke), og regionalt friluftsområde (Overøye/Langsæterområdet) m/opparbeidd parkeringsplass (utvida kapasitet til ca 400 p.plassar frå 01.01.2006 og ytterlegare utvida også etter den tid). Vi nemner også at Stordal kommune har ein særs aktiv frivilligsentral, eit bibliotek som er langt meir enn berre bibliotek og ein flott ungdomsklubb. Med dei mange tilboda, ikkje minst for born og unge, utenmnte ein seg til Barnas kommune (i 2009). Alle tilboda kan nåast innanfor ei køyretid på ca 15 min frå Stordal sentrum.

Verdt å sjå: Av mykje spanande å sjå i Stordal kommune, vil vi spesielt nemne fylgjande:¨

  • Stordal gamle kyrkje (Rosekyrkja) frå 1789 - unik kyrkje p.g.a. rosemålingane og treskurden inne i kyrkje.
  • Ytste Skotet - mykje besøkt fjellgard der både bygningsmasse og kulturlandskap er halden i hevd av organisasjonen Storfjordens Venner.
  • Privat restaurert/gjenreist eldre bygningsmasse på Jøssvoll
  • Stordal småbåthamn - ei vakker og godt tilrettelagt besøkshamn for båtfolket. Nytt servicebygg opna i 2005.
  • Dyrkornanleggene - eit eldre og særmerkt ”industrimiljø” ved sjøen på Dyrkorn.
  • Stordalsholmen - handelstad frå 1600 - talet som fekk "Godt vern prisen" i 2003.
   

Søk

Kontakt oss

Stordal kommune
Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Fotograf: Bjørnar Midtbust
Inste Skotet
Bjørnar Midtbust
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS