Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   

Omsorgstenesta i Stordal kommune søkjar ferievikar/tilkallingsvikar

Ledige stillingar - Klikk for stort bilde Du er velkommen til å søkje på stilling som ferievikar (veke 25-32) og/eller tilkallingsvikar dersom du har interesse for (helse)fagleg arbeid innan:

  1. Eldreomsorg – institusjonsteneste (Stordalstunet)
  2. Open omsorg (yngre brukarar med spesielle behov/heimetenesta)
  3. Miljøterapi - brukarbustad
  4. Kjøkkenteneste
  5. Reinhald

Søknadsfrist: 25.02.18

Publisert av Siv Krokfoss. Sist endret 02.02.2018

For vikarstilling gjeld: Stordal kommune har fokus på god tenesteyting og søkjar etter vikarar som har gode personlege eigenskapar, er serviseinnstilt og har vilje til fleksibilitet og fleirfagleg samarbeid.
Relevant arbeidserfaring og formell kunnskap er ein fordel.
God norsk kommunikasjon munnleg og skriftleg er eit krav for tilsetting. Innan heimetenesta er det krav om sertifikat.
Opplæring blir gitt.


Kommunen tek imot søknad frå assistentar, studentar og utdanna helsepersonell. Tilsetjing-, løns- og arbeidsvilkår jf. gjeldande lov og avtaleverk. Fleire opplysningar om dei ulike tenestestadar får du hjå:


•    Grete Kvammen Tøsse (Stordalstunet)                        70279160
•    Britt Eline Støversten (Open Omsorg/Brukarbustad)    70279167          
•    Else Midtbust (Kjøkkenteneste-Reinhald)                     70279164


Søknad vedlagt CV sendast til Stordal kommune, Kommunehuset, 6250 Stordal eller til postmottak@stordal.kommune.no.


I søknaden skal det kome tydelig fram kva periode du kan jobbe frå og til og kva type arbeidsområde du søkjar (1, 2, 3, 4 og/ eller 5). CV vert nytta til utvida søkjarliste.

 

   

Søk

Kontakt oss

Stordal kommune
Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

josetra
josetra
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS