Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   

Oppstart av klagesak Ødegård / Øygarden i Stordal kommune

Eigar på gnr 121 bnr 1 i Stordal kommune reiser klagesak på skrivemåten av gardsnamnet.

Saka gjeld følgjande namn:

  • Øygarden – Ødegård – Øggarden - gard, gardsnummer 121
  • Øygarden – Ødegård – Øggarden - bruk, bnr. 121/1
  • Øygardsslættet – Øggardsslættet - li
  • Øygardsnakken – Øggardsnakken - rygg
  • Øygardsgrova – Øggardsgrova  - bekk

Frist for innsending av merknader: innan 14. august 2019.

Publisert av Alexander Oudijk. Sist endret 10.07.2019

Det blei peika på eit tredje alternativ som ikkje har vore vurdert i den opphavlege klagesaka, nemleg Øggarden. Grunneigar skriv at Øggarden er i samsvar med lokal uttale. Eksempelvis har skrivemåten Øggarden blitt vedtatt for eit bruk i Ørsta i 2009. Eigar skriv vidare at det kan være ei mogleg løysing å nytte dette namnet. Skrivemåten Øggarden blir derfor med i klagesaka.

Eventuelle merknader til saka skal vere skriftlege og sendast til Stordal kommune på e-post postmottak@stordal.kommune.no eller til Stordal kommune, Kommunehuset, Stordalsvegen 550, 6250 Stordal innan 14. august 2019.

 

 

   

Søk

Kontakt oss

Stordal kommune
Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Fotograf: Tora Åmodt Moe
Gapahuk Mosætra okt 2013
Tora Åmodt Moe
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS