Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   

Matombering

For å sikre tilfredsstillande ernæring til heimebuande eldre og funksjonshemma som ikkje klarar å lage middag sjølve, har Stordal kommune ei ordning der dei kan få tilkøyrt varm middag heime.

Heimetenesta avgjer om du har rett til slik teneste elller ikkje.

Fylgjande satsar for sal av middag mv. går fram av lista nedanfor:

Servering av kaffe og kaker til pårørande og andre besøkande som er på besøk til pasientar ved Stordalstunet skal det ikkje takast betaling for.

***

Før tenesta tek til skal det liggje føre skriftleg eller munnleg søknad og eit skriftleg vedtak.
Tilbodet kan gjelde for ein periode, t.d. ved sjukdom, eller for lenger periode.
Middagen vert levert heime hos kvar enkelt.

Dette er ei teneste som ikkje er lovpålagd.

Opplysningar elles om tenesta kan ein få direkte frå heimetenestene,
for meir informasjon tlf. 70 27 91 64

Matombering
Matombering
AnsvarlegTelefonMail
Omsorgsleiar Else Midtbust70 27 91 64Else Midtbust
Heimetenesta
Heimetenesta
AnsvarlegTelefonMail
Heimesjukepleien v/ leiar Britt-Eline Støversten 70 27 91 60E-mail
Omsorgsleiar Else Midtbust 70 27 91 64E-mail
Satsar 2019 - Sal av mat/ombringing (etter vedtak fatta av inntaksnemnda)
Ombringing av mat etter vedtakPris pr. porsjon - 2019
Middag m/dessertkr. 73,-
Grautkr. 43,-
Frukostkr. 32,-
Kveldsmat kr. 32,-
Heildøgnskostkr. 135,-
Satsar - Sal av mat/ombringing til andre - 2019
Sal av mat til pårørande, tilsette og andre. Ombringing av mat utan vedtak2019 - Pris pr. person
Middag m/dessertkr. 118,-
Grautkr. 76,-
Frukostkr. 53,-
Kveldsmatkr. 53,-
Kaffi og kakekr. 32
Severing /betalingsfri kaffi og mat på Stordalstunet
Pårørande og gjestar til bebuarar på Stordalstunet vert i kaffitida tilbydd kaffi og kaffimat. Nære pårørande til alvorleg sjuke bebuarar, som vakar over sine, vert tilbydd bevertning.
Satsar - Sal av mat frå kantine - 2019
Sal av mat frå kantine på tvers av alle etatarPris/kuvert
Menyliste:
1/1 baguett med skinke og ostkr. 49,-
Smørbrød med karbonade og løkkr. 49,-
Smørbrød med reker og majones/ egg & lakskr. 43,-
Smørbrød kjøttpålegg/ost/salatkr. 33,-
1/1 rundstykke med påleggkr. 33,-
Salat m/kylling/skinke, brød og smørkr. 74,-
Gryterett med salat, ris og loffkr. 74,-
Lasagne med salat, brød kr. 74,-
Kjøttsuppekr. 92,-
1/1 skuffekake/gjærkringlekr. 151,-
Blautkake (28 cm)kr. 275,-
Kaffikanne litenkr. 33,-
Kaffikanne storkr. 43,-
Kjøkkenet ved Stordalstunet har kantinefunksjon i kommunen og tek imot bestilling av mat dersom det har kapasitet til slikt meirarbeid. Dette gjeld for mat til mindre samlingar i kommunal regi eller til arrangement som er trivselsfremmande for bebuarar på Stordalstunet. Maten må bestillast i god tid, og den må hentast på Strodalstunet til avtalt tid.
Satsar - Sal av mat frå kantine - 2019
Sal av mat frå kantine på tvers av alle etatarPris/kuvert
Menyliste:
1/1 baguett med skinke og ostkr. 49,-
Smørbrød med karbonade og løkkr. 49,-
Smørbrød med reker og majones/ egg & lakskr. 43,-
Smørbrød kjøttpålegg/ost/salatkr. 33,-
1/1 rundstykke med påleggkr. 33,-
Salat m/kylling/skinke, brød og smørkr. 74,-
Gryterett med salat, ris og loffkr. 74,-
Lasagne med salat, brød kr. 74,-
Kjøttsuppekr. 92,-
1/1 skuffekake/gjærkringlekr. 151,-
Blautkake (28 cm)kr. 275,-
Kaffikanne litenkr. 33,-
Kaffikanne storkr. 43,-
Kjøkkenet ved Stordalstunet har kantinefunksjon i kommunen og tek imot bestilling av mat dersom det har kapasitet til slikt meirarbeid. Dette gjeld for mat til mindre samlingar i kommunal regi eller til arrangement som er trivselsfremmande for bebuarar på Stordalstunet. Maten må bestillast i god tid, og den må hentast på Strodalstunet til avtalt tid.
   

Søk

Kontakt oss

Stordal kommune
Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Fotograf: Bjørnar Midtbust
Båtar i hamna
Bjørnar Midtbust
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS