Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   

Omsorgsbustader

Stordal kommune har i alt 10 omsorgsbustader som ut frå utforming og geografisk plassering skal hjelpe til slik at brukarar med ulike former for funksjonssvikt, i størst mogleg grad, kan bedre eller oppretthalde sitt funksjonsnivå.

Alle bustadene ligg i området rundt Stordalstunet.
Dei som har fått tildelt omsorgsbustad beheld denne bustaden så lenge funksjonsnivået deira er slik at dei er istand til å klare seg sjølve.

Skriftleg søknad på omsorgsbustadane skal skje til:
Stordal kommune
Kommunehuset
6250 Stordal

Omsorgsbustader
Omsorgsbustader
AnsvarlegTelefonMail
Omsorgsleiar Else Midtbust70 27 91 64E-mail
   

Søk

Kontakt oss

Stordal kommune
Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Fotograf: Bjørnar Midtbust
Vidhammer
Bjørnar Midtbust
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS