Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   
topleft topright
 

Møteplan 3. kvartal 2019

 
 
Du ser her ei liste over møter det er sendt innkalling til, ordna etter utval og vekenummer. Merk at det kan vere møter som er planlagde utan at det er sendt innkalling. I slike høve er det ikkje sikkert møtet viser på møteplanen. Ved å klikke på eit vekenummer, får du ei liste over alle møta i den aktuelle veka. Møter i utval, råd og nemnder som ikkje er lagt i møtekalenderen er: Administrasjonsutval, Byggesaksnemnd, Driftsstyret for Stordalshallen, Forhandlingsutval og Fond/Legat.
 
bottomleft bottomright
Møteplan 3. kvartal 2019
Utval27282930313233343536373839
Arbeidsmiljøutvalet                          
Eldrerådet               x          
Formannskapet x               x        
Kommunestyret                       x  
Råd for menneske med nedsett funksjonsevne               x          
Stordal frivilligsentral                          
Tiltaksnemnda                          
Ungdomsrådet                          
Valnemnda                          
Valstyret                          
Årsmøte for Stordal frivilligsentral                          
teiknforklaring
 x Utvalet har eit møte denne veka. Du kan klikke på ruta for å få meir informasjon om møtet.
 y Utvalet har fleire møte i denne. Ved å klikke på ruta, kan du velje kva for eit møte du vil sjå fleire opplysingar om.
 
 
   

Søk

Kontakt oss

Stordal kommune
Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

stordal flyfoto 002
stordal flyfoto 002
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS