Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   

Etat personal og dagleg tenesteyting

Etat for daglege tenester er samla under ein leiar.  Etaten har ansvar for velferdstenestene til dei som bur og oppheld seg i kommunen.

Publisert av Lars Joranger. Sist endret 28.03.2011

Målgruppene for tenesteytinga er primært barn og ungdom, eldre, sjuke og pleietrengande, funksjonshemma, rusmisbrukarar, sosialt vanskelegstilte eller andre med særskild behov samt å gi eit variert og godt kulturtilbod til alle aldersgrupper.

Arbeidsoppgåvene er i hovudsak heimla i Opplæringslova, Lov om barnehagar, helse-, sosial og barnevernlovgjevinga og omfattar i tillegg til tenester knytt til undervisning og barnehagetilbod, forbygging, diverse økonomiske ytingar, tiltaksarbeid , pleie- og omsorgsteneste og kurativ teneste.

Etat for dagleg tenesteyting femner om:


Utfyllande informasjon om dei ulike tenestene, avdelingane og ordningane finn du ved å trykke på aktuelt menyval over eller til venstre.

Etatsjef for personal og dagleg tenesteyting
NamnTelefonnrE-post
Personal- og dagleg tenesteyting70 27 91 00e-mail
   

Søk

Kontakt oss

Stordal kommune
Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Fotograf: Bjørnar Midtbust
Stordal i fugleperspektiv
Bjørnar Midtbust
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS