Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   

Stordal kommunekasse


Publisert av Norunn Busengdal. Sist endret 26.02.2016

Dei mest sentrale arbeidsoppgåvene ligg innafor følgjande område:

 • Kommunerekneskapet (bokføring, fakturering, innkrevjing, utbetaling, rapportering m.m.)
 • Skatterekneskap (felles innkrevjing, bokføring, fordeling, avrekning m.m.)
 • Budsjett og økonomiplanarbeid
 • Budsjettkontroll og økonomistyring
 • Saksbehandling innan saker med økonomiske konsekvensar
 • Kommunale utlån og innlån
 • Startlån
 • Bustadtilskot
 • Finansforvaltning 
 • Arbeidsgjevarkontroll (medlem av interkommunalt samarbeid)
 • Innkjøpsavtalar og innkjøpsstyring
 • Årsmeldingar

Kommunane Giske, Norddal, Sandøy, Stordal, Ørskog og Ålesund felles skatteoppkrevarkontor - Nordre Sunnmøre kemnerkontor. Dette kontoret vil på vegne av dei 6 kommunane utføre arbeid som tidligere har vore utført av kvar enkelt kommune i medhald av skattebetalingslova og folketrygdlova.

Kontoradresse: Rådhuset, Keiser Wilhelmsgt. 11
Postadresse: Serviceboks 21, 6025 Ålesund
E-postadresse: postmottak@alesund.kommune.no
Telefonnr. 70 16 20 00
Telefax: 70 16 29 34

Informasjon om skatt og skatteinnbetaling mv finn du ved å gå inn på  Skatteetaten, Likningslova §6.2  eller på Skattebetalingslova.


Tilsette ved kommunekassa
Tilsette ved kommunekassa
NamnAnsvarsområdeTelefonE-mail
Økonomisjef Elin AmdamØkonomi95478030e-mail
Konsulent Kari Anne Flatmo HoveKommunerekneskap70279110e-mail
Konsulent Solveig HolmelidLønn70279112e-mail
   

Søk

Kontakt oss

Stordal kommune
Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

 • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
 • Kontakt oss SkilleTegn
 • Legg til favoritter

Galleri

Fotograf: Bjørnar Midtbust
Pusken - stølsbilde
Bjørnar Midtbust
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS