Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   

Servicekontoret

Servicekontoret er kommunen sitt kontaktpunkt mot innbyggarar og næringsliv.

Du finn servicekontoret i lyse og trivelege lokale i 1.etasje i kommunehuset. Her vil du få rettleiing og hjelp med dei fleste førespurnader. Vi viser deg vidare til rett person dersom tenesta ikkje kan utførast på servicekontoret.

Publisert av Randi Holmen Vestre. Sist endret 05.02.2018

Vi oppfordrar alle som skal besøke kommunehuset om å vende seg i servicekontoret sin ekspedisjon!

Dei fleste tilsette ved servicekontoret har lang erfaring frå mange ulike kommunale tenesteområde.

NAV - kontoret har sine lokale i kommunehuset, med same inngang som Servicekontoret, men med eigen ekspedisjon til venstre når du kjem inn. Opningstider finn du her.

Link til NAV Storfjorden.

Vårt mål er :

 • å hjelpe deg å finne fram i dei offentlege tenestene, og gjere det enklare for deg som innbyggar.
 • å gi deg svar og hjelp frå kommunen.
 • å prøve og løyse flest mogleg oppgåver på staden, men også å vere kontaktformidlar til saksbehandlarar, avdelingar og leiinga i kommunen.
 • å tilby dei fleste søknadsskjema som kommunen har
 • å gjere avdelingane og leiinga i kommunen betre gjennom å avlaste dei
 • å kunne bli betre gjennom å hauste erfaringar frå verksemda, samt ta omsyn til innspel frå dei som brukar tenestene.

Dei mest sentrale arbeidsoppgåvene ligg innafor følgjande område:

 • Vi betener sentralbordet, og tek imot deg ved skranken når du kjem til kommunehuset. Vi gir deg informasjon om kommunen sine  tenester, saksgang og viser vei til rett saksbehandlar eller avdeling.
 • Postbehandling, inn- og utgåande
 • Arkiv
 • Politisk sekretariat
 • Overformynderi - frå 1.juli 2013 er dette Fylkesmannen sitt ansvarsområde. 
 • Kunngjeringar
 • Utvikling av kommunen si heimeside
 • Valsekretariat
 • Bustøtte - Husbanken
 • Parkeringsløyve for forflytningshemma
 • Årskort for parkering på Overøye - Langsæterområdet
 • Saksbehandling etter Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag
 • Skjenke- og salsløyve
 • Kunnskapsprøve i alkoholloven
 • Etablerarprøve serveringsloven
 • Søknader legat: Peter M. Stavdal's legat og Helsefondet.
 • Ymse søknader om tilskot
 • Informasjon om gebyr og prisar på kommunale tenester
 • Hjelp til å kome i gang med ei byggesak : utlevering av situasjonskart over eigedom, skjema for byggesak og nabolister.
 • koordinere stoff og gi ut Infoskriv til kommunen sine innbyggarar

Vidare kan vi hjelpe deg med:

Politiske saker som skal leggast ut til offentleg høyring finn du på Servicekontoret

Informasjon om avtalegiro:
Du kan inngå avtale med banken din om avtalegiro for betaling av rekningar for kommunale tenester.

Sittegruppe:
Vi har ei lita sittegruppe med tilgang til dagens avis og anna lesestoff som du kan nytte deg av dersom du t.d. ventar på å få møte saksbehandlar eller liknande

Publikums-PC:
Har du ikkje PC sjølv kan du vende deg til Biblioteket i Stordal der får du tilgang til publikums-PC. Tenesta er gratis.

Vi formidlar sal av følgjande:

 • Boka "Farne tider" av Jostein Sand - pris kr. 200
 • Boka "Gard og ætt" av Liv Randi Bjørlykke -pris kr. 400
 • Ved kjøp av begge bøkene pris kr. 500.
 • Boka "Skotet" - pris kr 298
 • Hefte nr. 1 "Gamle ord og uttrykk" av brødrene Karl Elias og Martin Moe - pris kr. 120
 • Hefte nr. 2 "I skuggen av krigen" av brødrene Karl Elias og Martin Moe - pris kr. 100
 • Hefte nr. 3 " Litt om livet i Stordal i eldre tid og I skuggen av krigen -del 2" av brødrene Karl Elias og Martin Moe - pris kr. 160
 • Hefte nr. 4 " Litt om livet i Stordal i eldre tid og I skuggen av krigen -del 3" av brødrene Karl Elias og Martin Moe - pris kr. 160
 • NYTT hefte nr. 5 - "Eit tilbakeblikk på noko av fortida" av Martin R. Moe - pris kr. 150

Kjøper ein alle dei fire første, vil ein få dette femte heftet gratis. Dermed blir prisen for alle 5 hefta på kr 530 til saman. 

 


Politiet:

Utlendingsforvaltninga i Ålesund

Melding om naturskade

Søknad om politiattest

Skatteetaten/likningskontor:

skatteetaten.no kan du ved å bruke pinkodene som er vedlagt skattekortet /sjølvmeldinga di, utføre tenester som:

 • endre skattekortet ditt
 • sende flyttemelding
 • skrive ut ein rekkje skjema/brosjyrar
 • levere sjølvmeldinga
 • finne svar på ofte stilte spørsmål

1. februar 2012 er ID-kontroll, mottak av innflyttingsmeldingar og søknad om skattekort utført ved utvalgte skattekontor.

Les meir her

Opningstider Servicekontoret
Opningstider Servicekontoret
OpningsdagarOpningstiderTelefon 
Må-ty-on-fr (torsdag stengt). Telefon kvar arbeidsdag 10.00 - 15.00 10.00 - 15.0070 27 91 00
Tilsette ved servicekontoret
NamnTlfE-mail
Alexander Oudijk - konsulent70 27 91 00 alexander.oudijk@stordal.kommune.no
Siv Krokfoss - konsulent70 27 91 00siv.krokfoss@stordal.kommune.no
Ann Karin Rudi - konsulent70 27 91 00ann.karin.rudi@stordal.kommune.no
   

Søk

Kontakt oss

Stordal kommune
Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

 • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
 • Kontakt oss SkilleTegn
 • Legg til favoritter

Galleri

Fotograf: Hallgeir Hove
Bilete frå visningstur 06 I
Hallgeir Hove
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS