Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   
Trykk på overskriftene for å sortere
Tittel Publisert Type
Avløysartilskot- søknadskjema ved sjukdom HTM, 13 kB

09.12.2005 Filtype
Barnehagesøknad 2016-2017 DOC, 142 kB

25.01.2016 Filtype
Barnehagesøknad endring 2016-2017 DOC, 131 kB

25.01.2016 Filtype
Bu- og driveplikt PDF, 20 kB

09.12.2005 Filtype
Bustadtomt regføresegnner - søknad PDF, 203 kB

07.12.2005 Filtype
Eigenfråsegn om konsesjonsfridom PDF, 284 kB

12.05.2010 Filtype
Erklæring- Søknad om transportteneste for funksjonshemma PDF, 157 kB

08.11.2011 Filtype
Grøfting og gjødsling - søknadsskjema PDF, 235 kB

03.03.2014 Filtype
Individuell plan - søknadsskjema PDF, 93 kB

13.11.2013 Filtype
Informasjon og søknadsskjema SFO vår 2017 DOC, 44 kB

10.03.2016 Filtype
Informasjon om redusert foreldrebetaling PDF, 114 kB

25.01.2016 Filtype
Konsesjon fast eigedom PDF, 72 kB

09.12.2005 Filtype
Kulturmidlar DOC, 69 kB

27.04.2012 Filtype
Melding om bygning eller tilbygg som er unnateke søknadsplikt PDF, 138 kB

10.07.2015 Filtype
Norskkurs vaksne - påmelding/reglar PDF, 42 kB

14.12.2010 Filtype
Nydyrking PDF, 49 kB

09.12.2005 Filtype
Næringsfondsmidlar - søknadsskjema m/retningsliner PDF, 90 kB

07.12.2005 Filtype
Pleie- og omsogstenester - søknadsskjema PDF, 95 kB

15.01.2007 Filtype
Reiserekning pr. 01.01.17 XLS, 38 kB

04.01.2017 Filtype
Reiserekning spesifikasjon samlerekning XLS, 28 kB

27.02.2014 Filtype
SMIL PDF, 46 kB

09.12.2005 Filtype
SMIL - midlar - søknadsskjema PDF, 88 kB

03.03.2014 Filtype
Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningslova PDF, 53 kB

21.03.2017 Filtype
Søknadsskjema BU midlar PDF, 96 kB

09.12.2005 Filtype
Søknadsskjema kulturskule 2016/2017 PDF, 282 kB

06.04.2016 Filtype
Søknadsskjema redusert foreldrebetaling DOC, 166 kB

25.01.2016 Filtype
Søknadsskjema transporttenesta for funksjonshemma PDF, 50 kB

28.09.2017 Filtype
   

Søk

Kontakt oss

Stordal kommune
Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Fotograf: Bjørnar Midtbust
Skrubbær i haustdrakt
Bjørnar Midtbust
Levert av ACOS AS