Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   

Andershaugen barnehage

Stordal kommune har ein kommunal barnehage, med to avdelingar: Andershaugen barnehage. Stordal kommune har full barnehagedekning.

Søknadsskjemaer for barnehageåret 2019/2020 og redusert foreldrebetaling, samt retningsliner og vedtekter finn du via lenkene nedanfor.

Dei ansatte tester uteområdets nyeste attraksjon; Fuglereirdisse. Innkjøpt av barnehagens foreldreråd. - Klikk for stort bilde

Føremål

  • Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode høve til utvikling og aktivitet i nær forståing og samarbeid med heimen til barna.
  • Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna ei god oppseding i samsvar med kristne grunnverdiar.

Tenester/innhaldet i barnehagen

  • Barnehagen skal vere ei pedagogisk tilrettelagt verksemd. Departementet skal fastsetje rammeplan for barnehagen.
  • Rammeplanen skal gi retningsliner for innhaldet og oppgåvene for barnehagen.
  • Barnehagen sin eigar kan tilpasse rammeplanen til lokale forhold.
  • Samarbeidsutvalet for kvar barnehage skal fastsetje ein årsplan for den pedagogiske verksemda.

Rammeplan for innhaldet i og oppgåvene til barnehagen


Barnehageloven


Handlingsplan mot mobbing - Andershaugen barnehage (PDF, 409 kB)

Informasjon om søknad om redusert foreldrebetaling og/eller gratis kjernetid (PDF, 84 kB)

Informasjon om foreldrebetaling for 2019 frå Utdanningsdirektoratet

Andershaugen barnehage - telefonnummer
AvdelingTelefonMailadr
Askeladden416 15 485 / 970 31 752send e-post
Tornerose416 12 972send e-post
   

Søk

Kontakt oss

Stordal kommune
Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Fotograf: Bjørnar Midtbust
Sentrum
Bjørnar Midtbust
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS