Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   

Norskopplæring for framandspråklege

Alle som kjem til Norge etter 1. september 2005 må gjennomføre 300 timar norskopplæring. Opplæringa skal primært gjennomførast i kommunen der vedkomande bur. Personen har tre år på å gjennomføre dette. Da vil vedkomande kunne få busettingstillatelse og norsk statsborgarskap, dersom andre vilkår er oppfylte.
Dersom dei har behov for meir opplæring, kan dei få inntil 2 700 timar i tillegg. Norsk er viktig for å kunne forstå og bli forstått, for å få jobb, utdanning og for å kunne delta i samfunnet.

Publisert av Bjørnar Midtbust. Sist endret 12.06.2010

Desse personane har plikt til:  Å gjennomføre 300 timar opplæring i norsk
 Å gjennomføre opplæringa i løpet av tre år
Desse personane har rett til:
 Undervisning i kommunen der dei bor
 Ytterlegare 2700 timar opplæring, dersom dei har behov for det

Kven er omfatta av denne ordninga?Retten og plikta inneber at desse gruppene får ei plikt til å gjennomføre 300 timar opplæring, og at dei har rett til å få denne opplæringa gratis:
 Personar med asylstatus, også overføringsflyktningar
 Personar med opphald på humanitært grunnlag
 Personar med kollektiv beskyttelse
 Familiegjenforente med personar i punkta over
 Familiegjenforente med norske eller nordiske borgarar

Følgjande grupper har ikkje rett til gratis opplæring, men har plikt til å gjennomføre 300 timar opplæring i norsk og samfunnskunnskap betalt av dei sjølve eller av arbeidsgivar:
 Arbeidsinnvandrarar utanfor EØS/EFTA-området
 Personer som kjem til landet på grunnlag av familiegjenforening med disse

Kven er ikkje omfatta av denne ordninga?Følgjande grupper fell utanfor ordninga med rett og plikt til norskopplæring:
 Studentar
 Au pair og andre med midlertidig opphold
 Nordiske borgarar
 Personar med opphald etter EFTA/EØS-regelverket

Søknadsskjema:Søknadsskjema får ein ved Stordal skule eller ved servicekontoret i Stordal kommune.

Kontakt vaksenopplæring
Kontakt vaksenopplæring
AnsvarlegTelefonE-post
Kst. rektor Marianne Nakken70 27 91 71E-post
   

Søk

Kontakt oss

Stordal kommune
Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Skulen zooma frå Storheimshornet 02.10.2010 | Fotograf: Bjørnar Midtbust
Stordal skule
Bjørnar Midtbust
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS