Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   

Stordal skule - grunnskule

ZERO
ZERO

Stordal skule er ansvarleg for grunnskuleopplæring for elevar frå 6 til 16 år og tilbyr også eit skulefritidstilbod for elevar frå 1. – 4. klasse.
Administrasjonen ved Stordal skule har også ansvaret musikk- og kulturskulen og for vaksenopplæringa i kommunen.
Meir informasjon om registrering av barn i skulepliktig alder, betalingssatsar for skulefritidsordninga, musikkskulen, vaksenopplæringa m.m., kan du få ved å vende deg til rektor v/Stordal skule tlf 70 27 91 71 eller til Servicekontoret tlf 70 27 91 00

Skulen bygg
Skulen bygg

Vilkår: Den 10-årige grunnskuleopplæringa er både ein rett og ei plikt for barn og unge. Dei kan også ha rett til spesialundervisning etter sakkunnig vurdering.

Heimel: Opplæringslova med føresegner
Læreplanverket for grunnskulen

Kostnad: Grunnskulen sine tenester skal vere gratis for elevane/foreldra.

Anna informasjon: Stordal kommune er del av eit interkommunalt samarbeid med Ørskog og Skodje når det gjeld skulepsykologiske tenester - PPT for Ørskog, Skodje og Stordal.

Kontakt skule
Kontakt skule
AnsvarlegTelefonE-post
Marianne Nakken (rektor)70 27 91 71E-post
Publisert av Bjørnar Midtbust. Sist endret 23.07.2010
   

Søk

Kontakt oss

Stordal kommune
Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Fotograf: Bjørnar Midtbust
Utsikt frå Skjortnes
Bjørnar Midtbust
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS