Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   

Utleigesatsar 2018 - Stordal skule

Skulen zooma frå Storheimshornet 02.10.2010 - Klikk for stort bilde Samarbeidsutvalet ved Stordal skule har, i møte den 17.01.18, under SU – 06/18 vedteke å justere opp leigesatsane med 2,6% for 2018 for bruk av Stordal skule utanom undervisning ( i tråd med vedtak k.sak 069/17).
 

Leige av symjehall m/garderobar kostar kr. 153,- pr. påbegynt time for lag og organisasjonar i Stordal kommune, og kr. 688,- pr. påbegynt time for alle andre (også private).
Minsteleige er 1 time og dette inkluderer også tid i garderobar.

Bruk av badstue kostar kr. 226,- pr. oppvarming for lag og organisasjonar i Stordal kommune, og kr. 441,- for andre.

Satsar for diverse utleige:
 

Bruk av klasserom til næringsverksemd/møte kostar kr. 730- pr. gong

Bruk av keramikkomnen: kr. 457,- pr. påbegynt døgn

Bruk av vestibyle til møte/arrangement utan skulekjøkken kostar:
•    leige under 4 timar: kr. 468,- pr. gong
•    leige over 4 timar: kr. 872,- pr. gong


Bruk av vestibyle til møte/arrangement med skulekjøkken kostar:
•    leige under 4 timar: kr. 1872,- pr. gong
•    leige over 4 timar: kr. 1745,- pr. påbegynt døgn
•    Ved anna bruk av skulekjøkken, t.d. i samband med øvingshelgar i Stordalshallen,
      vert leigesatsen kr. 919,- pr. påbegynt døgn.

 

Stordal skule leiger ikkje ut utstyr/inventar til bruk utanfor skulen. 

Publisert av Alexander Oudijk. Sist endret 23.01.2018

   

Søk

Kontakt oss

Stordal kommune
Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Fotograf: Bjørnar Midtbust
Nykyrkja ein dag i mars
Bjørnar Midtbust
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS