Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   

Adopsjon

Ei adopsjonssak startar i i kommunen som etter å ha motteke adopsjonssøknad set igang arbeidet med å utarbeide sosialrapport.

Behandling av søknader om adopsjon er desentralisert til regionane i Barne-, ungdoms og familieetaten (Bufetat).

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) blir heretter klageinstans for vedtak i regionane.

Bufdir er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet (BLD), og skal ha ansvar for forvaltningsoppgåver som skal bidra til å nå departementet sine overordna barne- og ungdomspolitiske mål om betre oppvekstmiljø. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har hovudansvar for adopsjonar, både av norske og utanlandske barn.

Barnevern Storfjorden tilsett
Tilsette i barnevernetJobbmobil 08.00 - 16.00KontortlfFridagar
Anne Grethe Bakke954 57 060
Christina Eide Stær954 50 836Ons, fred.
Edith Sætre954 57 01070 24 40 49Onsdag
Janne Giske Myklebust958 18 07470 24 45 97Onsdag
Tone Iren Nilsen905 91 47470 24 40 56Onsdag
Randi Leite70 24 40 31Tysd, fred
Trude Kvalsund468 00 54470 24 40 36
Ragnhild Østrem468 86 66170 24 48 06
Synnøve Solevågseide954 56 26070 24 40 34fredag
Susanne Græsdal416 99 87970 24 40 48
Svein Dag Svendsen915 65 751
Renate Lade917 25 85270 24 40 36
Lene Solheim919 11 96670 24 40 32
Eli Anne Brautehaug971 82 625
   

Søk

Kontakt oss

Stordal kommune
Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Fotograf: Bjørnar Midtbust
Haust på Mosætra
Bjørnar Midtbust
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS