Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   

Sosiale tenester

Sosialkontoret er ein medhjelper i å finne rett hjelpeinstans og ein støttespelar i forhold til trygdekontor, arbeidskontor, helsevesen, psykiatri m.m.

Vi kan mellom anna tilby:

  • Råd og rettleiing 
  • Støttekontakt 
  • Avlastning
  • Omsorgsløn
  • Ansvarsgrupper
  • Ferietiltak for funksjonshemma


Brukarstyrt personleg assistent (BPA) BPA er ei alternativ organisering av praktisk og personleg assistanse for funksjonshemma. Ramma er den tenesta som er/vert innvilga, td. heimehjelp, støttekontakt og liknande. Den funksjonshemma kan då i prinsippet "vere arbeidsgjevar" og styre kven ein vil ha til assistent, kva assistenten skal gjere og til kva tider assistansen skal gjevast.
Søknad skal sendast til kommunen, med fylkesmannen som klageinstans.

Saksgang Skriftleg/munnleg søknad rettast til sosialtenesta. Kan bli følgt opp med kartleggingstime på sosialkontoret ev. eit heimebesøk. Saksbehandlingstid 2-3 veker.
Klageadgang etter forvaltningslova.

   

Søk

Kontakt oss

Stordal kommune
Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Fotograf: Bjørnar Midtbust
Løsetsætra
Bjørnar Midtbust
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS