Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   

Rådgjevingskontora for kriminialitetsofre

Rådgjevingskontora for kriminalitetsofre (RKK) er eit gratis lågterskeltilbod til personar som har opplevd kriminalitet. Alle som har problem relatert til kriminalitet, også pårørande, kan kontakte rådgivingskontora.  Tilbodet er opent for alle, anten forholdet er politianmeldt eller ikkje. Rådgjevingskontora kan også kontaktast anonymt, dersom det er ønskeleg. 

Publisert av Norunn Viset Busengdal. Sist endret 12.03.2014

Rådgivingskontora for kriminalitetsofre finnes i dag i 14 byar med god geografisk spreiing. Rådgivarane har brei yrkes- og erfaringsbakgrunn.


Rådgivingskontora for kriminalitetsofre kan bidra med:

  • Støttesamtalar, råd og veiledning.
  • Informasjon om rettar og bistand til å kontakte det øvrige hjelpeapparatet om nødvendig.
  • Informasjon om anmeldelsesrutiner, råd og veiledning i erstatningsspørsmål.
  • Yte bistand ved søknad om voldsoffererstatning frå staten.
    Informasjon om gangen i straffesaker og støtte til vitne.

Rådgjevingskontora for kriminalitetsofre skal vere eit trygt haldepunkt og gi medmenneskeleg støte og hjelp til personar som har vore utsett for kriminalitet.

Du finn meir informasjon ved å klikke på linken under   

Søk

Kontakt oss

Stordal kommune
Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Fotograf: Bjørnar Midtbust
Mot Almås
Bjørnar Midtbust
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS