Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   

Rustelefon

RUStelefonen 08588 vert drive av Sosial- og helsedirektoratet i samarbeid med Rusmiddeletaten i Oslo kommune. Tenesta er landsdekkande, og telefonen er open mandag - søndag kl. 11.00 - 19.00.

Kort info om Rustelefonen

Telefonen gir faktainformasjon om rus og rusmiddel, informasjon om hjelpeapparat, samt råd- og veileiigssamtalar knytt til rusproblematikk. Inngringar er anononym. Vi har og anonym mail teneste på vår side. Du kan sende oss spørsmål på SMS eller ringe til 08588.
Hovudmålgruppa er ungdom som eksperimenterer med rusmiddel og deira pårørande, samt andre som har spørsmål vedkomande rusbruk. Tenesta kan og nyttast av profesjonelle.

DU finn meir informasjon om RUStelefonen på www.rustelefonen.no.


For meir informasjon, eller statistikk frå RUStelefonen, kan du ta kontakt med underteikna:

Reidun E. Wilhelmsen
RUStelefonen
Kontortlf. 23 42 78 24/913 58 550

   

Søk

Kontakt oss

Stordal kommune
Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Fotograf: Bjørnar Midtbust
Andersgarden
Bjørnar Midtbust
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS