Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   

Stordal kommune går for meir offentlegheit

Kommunehus
Kommunehus


Stordal kommune har teke i bruk ny programvare som gjer at vi kan legge dokument frå saksbehandlarsystemet ut på heimesida.

Frå 1.mai 2012 vert alle dokument og saker som kjem til kommunen tilgjengeleg for offenlegheita med mindre det er forhold som etter offentleglova er unnateke frå innsynsrett.

Publisert av Randi Holmen Vestre. Sist endret 10.05.2012


Hovudregelen i offentleglova:
Saksdokument, journalar og liknande register for organet er opne for innsyn dersom ikkje anna følgjer av lov eller forskrift med heimel i lov. Alle kan krevje innsyn i saksdokument, journalar og liknande register til organet hos vedkomande organ. 

Du finn offentleglova her. Unntak frå innsyn er omtala i kapittel 3
Alle som er part i ein sak har innsyn i saka, og alle kan krevje innsyn i alle saker kommunen har registrert der vedkomande er part.

Saklister og møteprotokollar frå 17.juni 2010 er lagt ut på nytt og du finn dei under fana politikk og møte > innkallingar og protokollar

   

Søk

Kontakt oss

Stordal kommune
Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Fotograf: Bjørnar Midtbust
Utsikt ved Kokarsteinen
Bjørnar Midtbust
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS