Fakta om Stordal

 
  I 2008 hadde 4,2% av innbyggarane i Stordal innvandrarbakgrunn frå vestlege land. Gjennomsnittet for Norge er 2,4%.
  -

Dagens fakta

Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   
Publisert 20.07.2017
bilde.jpg

Det vart, under handsaming av forslag til reguleringsplan for hyttefelt på del av 144/1, gjort følgjande vedtak:

FS-028/17 VEDTAK:
Med heimel i plan og bygningslova § 12-11 vedtek Stordal kommune å sende reguleringsplan
for hyttefelt på 144/1 på høyring og offentleg ettersyn, med følgjande merknader:
1.    Føresegnene skal endrast til å inkludere maks BYA% på 20 % og såleis samsvare med gjeldande arealplanføresegner. Ein kan evt. velje å auke tomtestorleiken tilsvarande.
2.    Avtalar rundt tilknyting til anlegg for veg, vatn, avløp, skredsikring og eventuelt fiber skal avklarast og leggast fram for kommunen innan 2. gongs handsaming.

Vedlegg finnast ved å åpne heile innlegget på heimesida

Ytterlegare merknader og innspel sendast til Stordal kommune innan 08.09.17.

Adresse:
postmottak@stordal.kommune.no
Stordal kommune
Stordalsvegen 550
6250 Stordal

Publisert 20.07.2017
 Kommunevåpen

Ny oppdatert planstrategi for Stordal kommune er no tilgjengeleg her:

Planstrategi 2017-202

Publisert 19.07.2017
Kommunehus

Sjukepleiar 80 - 100 % fast stilling i heimetenesta frå 01.09.17

Søknadsfrist 28.07.17

Publisert 18.07.2017
Val

No ligg manntalet til Stortingsvalet ute til offentleg ettersyn på kommunehuset.

Publisert 30.06.2017
Stordal sommarsentrum

 

Nedanfor får du oversikt over endra opningstider ved Stordal Bibliotek og Stordal Helsestasjon  i sommar  

Publisert 29.06.2017

Eva Hove, som er leiar i fellesnemnda for Norddal og Stordal, har laga eit informasjonsskriv om arbeidet med kommunesamanslåing. Namneforslaga til nytt kommunenamn er også systematisert og publisert. 

Informasjonsskriv (PDF, 200 kB)

Namneforslaga (PDF, 194 kB)

Publisert 28.06.2017
Lilen logo Val 2011

I haust er det Stortings- og sametingsval. Valdagen er måndag 11. september. Dersom du ikkje har høve til å stemme valdagen, eller i den ordinære perioden for førehandsstemmegjeving, kan du frå 1. juli t.o.m. 9. august røyste på servicekontoret, 1. etg. på kommunehuset i Stordal.

Publisert 08.06.2017
Sommarles 2017 Bilde Jakta.png

Saman med barn frå over 300 andre kommuner kan barn i Stordal også i år vere med på den kulaste lesekampen i Noreg.

Sommarles er ein lesekampanje som varer frå 1.juni til 31.august.

Alle elevar i 1. - 7. klasse kan delta, inkludert dei som skal begynne i 1. klasse til hausten og dei som går ut av 7. klasse ved kampanjestart.

Lag din eignen profil på sommarles.no og les så mykje du orkar i sommarferien!

Publisert 26.04.2017
Logo NAV Storfjorden

 

 

Frå 24. april vil ikkje publikumsmottaket i Stordal vere ope for anna enn forhåndsavtalte møter . For andre henvendingar kan du bruke våre heimesider www.nav.no eller ringe vårt kontaktsenter på tlf 55 55 33 33.

Du kan også bruke pbulikumsmottak i Ørskog som er ope måndag og onsdag kl 10 – 15, eller i Norddal som er ope onsdagar kl 10-15

 

Publisert 24.04.2017

 

 

Fylkesmannen kan løyve tilskot til praktisk retta kunnskapsutvikling, utgreiingar og informasjonstiltak som kan bidra til at måla i klima og miljøprogrammet 2017 blir nådd.

   

Søk

Kontakt oss

Stordal kommune
Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

Øvre Vinje, m/kyrkja og Stordalstunet zooma frå Storheimshornet 02.10.2010 | Fotograf: Bjørnar Midtbust
Øvre Vinje 1
Bjørnar Midtbust
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS