Fakta om Stordal

 
  I 2004 var det 30 gardsbruk i drift i Stordal. I 2008 hadde dette talet minka til 25.
  -

Dagens fakta

Nyheiter frå NRK Møre og Romsdal

   
Publisert 13.01.2017
 Kommunevåpen

På grunn av permisjon og sjukdom har rådmannen gjort følgjande konstitueringar:

Trond Alstadsæter - teknisk sjef (fram til 14.09.17)
Marianne Nakken - rektor ved Stordal skule (fram til 28.02.2017)
Torill Brastad - rektor kulturskule (fram til 28.02.2017)

Publisert 06.01.2017
Parkeringsautomat

For dei som kjøpte årskort for 2016:

Det vert sendt ut faktura med tilbod om å få desse forlenga.
Faktura har forfallsdato 25.01.17 Desse korta er aktiverte.
Dei som ikkje ynskjer å forlenge, får kortnummer deaktivert.

For all parkering utanom private plassar frå skianlegget på Overøye til bruene mot sæterstølane Kvitlane/Pusken, skal det betalast parkeringsavgift til Stordal kommune.

Publisert 05.01.2017
Frå Storheimshornet

Norddal og Stordal kommunar har inngått ein intensjonsavtale om å slå seg saman og etablere ein ny kommune frå 01.01.2020. Den nye kommunen har arbeidstittel «Storfjord kommune».

Intensjonsavtalen skal behandlast i dei respektive kommunestyra i januar 2017. Stordal kommunestyre tek saka opp til behandling på sitt møte 25.januar 2017.

Intensjonsavtalen legg strategiske føringar for fellesnemnda, som vert oppretta dersom det vert gjensidige og likelydande vedtak om samanslåing i dei to kommunestyra. Stordal kommune legg intensjonsavtalen ut til offentleg høyring, og du kan kome med skriftlege merknader til denne avtalen. Merknadene vil bli tatt med som grunnlag for saksutgreiinga til kommunestyret og viktige innspel vil kunne bli tatt med vidare inn i fellesnemnda sitt arbeid.

Publisert 05.01.2017

Fjordlaks Aqua AS søkjer om løyve til flytande akvakulturanlegg i sjø på ny lokalitet - Skjortneset i Stordal kommune.
Det er ikkje søkt om auka biomasse. Lokaliteten har tidlegare hatt akvakulturløyve til laks, aure, regnbogeaure, sei og torsk.

Søknaden vert med dette lagt ut til offentlig innsyn i 4 veker.

Publisert 20.12.2016

Rett over nyttår startar tilbodet med Mobil miljøstasjon i Stordal opp. Dette innber at ÅRIM hentar avfall hos innbyggjarar i Stordal kvar måndag. Dei som ønskjer å få avfallet henta bestiller fredagen før, så møter ÅRIM opp på avtalt stad.

Publisert 30.11.2016
DAB-radio

Gudbrand Guthus, direktør for konsesjon og tilsyn i Medietilsynet informerer om overgangen frå FM til digitalradio (DAB).

Det er ikkje lenger langt inn i framtida at Norge tar det store steget inn i den digitale radioverda. I Møre og Romsdal sløkker FM-nettet for NRK den 8. februar 2017 og dei kommersielle radiokanalane den 21. april 2017.

Publisert 30.11.2016

Vinteren står for døra og Norkring ynskjer i den samanheng å informere om fare for
isnedfall frå deira stasjonsanlegg.
 

Publisert 30.11.2016
Logo Årim

ÅRIM har sendt ut renovasjonskalender for 2017 til alle husstandar i kommunen. Du finn den også her.

Avfallskalenderen 2017 gir deg oversikt over avfallsleveringa i kommunen. Restavfall, papir-og plast, miljøstasjonen, glas og metall.

Publisert 28.10.2016

 

Sjukepleiar 90 % stilling frå 01.12.16 – fast stilling institusjon
Sjukepleiar 75 % vikariat 16.01.16 – 16.01.17 med moglegheit for fast tilsetting
Sjukevikariat hjelpepleiar i institusjon, pr. dato 100 % stilling
Stilling som tilkallings- og helgevikar kan søkjast heile året

 

Publisert 10.08.2016
Bilde Sandfjellet

Friluftsrådet kan igjen presentere eit nytt Naturlos-program. Her finn du oversikt over ei rad ulike turar og arrangement i friluftsrådet sine medlemskommunar for hausten 2016.

   

Søk

Kontakt oss

Stordal kommune
Besøksadr.: Stordalsvegen 550 Postadr.: Kommunehuset
6250 Stordal
E-post : postmottak@stordal.kommune.no
Telefon
: 70279100

Beredskap
: Sjå venstre meny

Skriftstørrelse

Normal skriftstørrelse Større skriftstørrelse Størst skriftstørrelse

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Galleri

årimbil.jpg
årimbil.jpg
Stordal bibliotek
Levert av ACOS AS